Δρ Άγγελος Ντάντος

Εθνικό Σημείο Επαφής για τις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΙδΕΚ

Ο Άγγελος Ντάντος έχει σπουδές στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναλυτική Χημεία και τη Βιοεξυγίανση Εδαφών από το ίδιο Ίδρυμα. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Ερευνητικός Συνεργάτης ή Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικών έργων σε πανεπιστήμια και ιδιωτική εταιρεία ενώ ταυτόχρονα ήταν υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθημάτων Χημείας σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου.

Έχει διατελέσει Εθνικό Σημείο Επαφής και μέλος των Διαχειριστικών Επιτροπών για τις θεματικές «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie», «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και «Διάστημα» και εργάστηκε στη διαχείριση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων έργων των Εθνικών Σημείων Επαφής. Επίσης, σήμερα είναι υπεύθυνος για το Δίκτυο EURAXESS.