Έξι νέα βιβλία του ΕΚΚΕ εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της πλατφόρμας eBooks

Οι εκδόσεις του ΕΚΚΕ, που συχνά χρησιμοποιούνται ως διδακτική ύλη στα ΑΕΙ της χώρας, αποτυπώνουν ερευνητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Το σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον της πλατφόρμας eBooks που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), αξιοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) για να εκδώσει έξι νέα βιβλία σε θεματικές αιχμής των κοινωνικών επιστημών. Η πλατφόρμα eBooks που απευθύνεται στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, φιλοξενεί μέχρι σήμερα στο διαδικτυακό της περιβάλλον 6 εκδοτικούς οίκους και προσφέρει στους επισκέπτες της, πρόσβαση στο περιεχόμενο 16 βιβλίων/ μονογραφιών.

To EKKE δραστηριοποιείται έντονα στις έντυπες και στις ψηφιακές εκδόσεις. Οι εκδόσεις αυτές αποτυπώνουν ερευνητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, και συχνά χρησιμοποιούνται ως διδακτική ύλη στα ΑΕΙ της χώρας. Ανατρέξτε στον εκδοτικό οίκο του ΕΚΚΕ: μελετήστε τις συνθήκες της ανάδυσης του νέου καλλιτεχνικού κύματος που έκανε την εμφάνισή του στον ελληνικό κινηματογράφο το 2009, εξετάστε τη συμβολή των «Μπρούκληδων» στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό μετασχηματισμό των κοινοτήτων καταγωγής τους, διερευνήστε τον ρόλο των νεο-θεσμικών θεωριών στην ερμηνεία των πολιτικών φαινομένων. Στον εκδοτικό οίκο του ΕΚΚΕ μπορείτε να διαβάσετε επίσης βιβλία που μελετούν την εξέλιξη της αριστερής παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα (1910-1951),τις όψεις της κοινωνίας πολιτών στη Θεσσαλονίκη κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης (από το 2010 έως το 2014) και την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στους εγχώριους θεσμούς τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης.

«Η ανάδυση ενός Νέου Κύματος στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο: Διαδικασίες καλλιτεχνικής παραγωγής, καθιέρωσης και επικοινωνίας στον κόσμο της τέχνης»

Το βιβλίο της Ειρήνης Σηφάκη, της Αναστασίας Στάμου και της Μαρίας Παπαδοπούλου, με τίτλο "Η ανάδυση ενός Νέου Κύματος στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο: Διαδικασίες καλλιτεχνικής παραγωγής, καθιέρωσης και επικοινωνίας στον κόσμο της τέχνης" αναφέρεται στη δημιουργία και τις συνθήκες ανάδυσης ενός δυναμικού και πρωτοπόρου καλλιτεχνικού φαινομένου που κάνει την εμφάνισή του περί το 2009 και συνδέεται με μια γενιά ταλαντούχων Ελλήνων σκηνοθετών και παραγωγών ανεξάρτητων ταινιών. Το Νέο Κύμα ή «Greek Weird Wave» (όπως έγινε αρχικά γνωστό στον Τύπο), αν και γεννήθηκε σε μια περίοδο εγχώριας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, κατάφερε να ταξιδέψει και να διακριθεί σε αναγνωρισμένα φεστιβάλ στο εξωτερικό και να προκαλέσει το ενδιαφέρον δημοσιογράφων, ερευνητών και πολιτιστικών διαχειριστών σε διεθνές επίπεδο. 

Πρόκειται, όμως, πράγματι για ένα Νέο Κύμα στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο; Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν ή/και ευνόησαν στην ανάδυσή του; Πώς επηρέασε ο κριτικός και επιστημονικός λόγος την πολιτισμική αξιολόγηση και καθιέρωσή του στον κόσμο της τέχνης; Με ποιο τρόπο συνέβαλαν οι ακολουθούμενες επικοινωνιακές πρακτικές και στρατηγικές στην διαμόρφωση και προώθησή του; Αυτά και μια σειρά από άλλα ενδιαφέροντα θέματα, εξετάζονται στο βιβλίο του ΕΚΚΕ.

«Οι Μπρούκληδες: Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και μετασχηματισμοί στις κοινότητες καταγωγής, 1890–1940»

Η ιστορική μελέτη "Οι Μπρούκληδες: Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και μετασχηματισμοί στις κοινότητες καταγωγής, 1890–1940" της Γιώτας Τουργέλη εξετάζει τη συμβολή των «Μπρούκληδων», δηλαδή των Ελλήνων οι οποίοι μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό μετασχηματισμό των κοινοτήτων καταγωγής τους από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναδεικνύει τους τρόπους και τα μέσα, καθώς επίσης τους τομείς και τον βαθμό στον οποίο η Παλαιά Ελλάδα επικοινώνησε με τις κοινότητες των αποδήμων της και επηρεάστηκε από τη διατλαντική κινητικότητα, τις οικονομικές, υλικές και πολιτισμικές ροές τους. Ενσωματώνοντας στοιχεία της συζήτησης που αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία γύρω από τα «διεθνικά κοινωνικά πεδία» και τα «κοινωνικά εμβάσματα», το βιβλίο περιγράφει τον διεθνικό κοινωνικό χώρο που δημιουργήθηκε μεταξύ των ελληνικών χωριών και των αμερικανικών μεγαλουπόλεων μέσα από τις συστηματικές διατοπικές επαφές και διασυνοριακές ανταλλαγές τις οποίες εξασφάλιζαν σε μετανάστες και μη μετανάστες τα κοινωνικά δίκτυα, οι εθνοτοπικές συλλογικότητες και η τεχνολογία της εποχής.

«Νεο-θεσμικές προσεγγίσεις και επιτόπια έρευνα: Η περίπτωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων EQUAL και LEADER στην Κρήτη»

Το βιβλίο "Νεο-θεσμικές προσεγγίσεις και επιτόπια έρευνα: Η περίπτωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων EQUAL και LEADER στην Κρήτη" της Δέσποινας Γρηγοριάδου αναγνωρίζει και εξελίσσει τον ρόλο των νεο-θεσμικών θεωριών στην κατανόηση και ερμηνεία των πολιτικών φαινομένων. Ειδικότερα, η νεο-θεσμική αυτή μελέτη αναλύει τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τυπικών/άτυπων κανόνων και συμπεριφοράς των υποκειμένων που δρουν σε έναν πολιτικό θεσμό. Η αλληλεπίδραση αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο έρευνας πεδίου, η οποία επικεντρώνεται στη μελέτη των τοπικών συνεργασιών στην Ελλάδα. Οι θεωρητικές παραδοχές αυτής της ανάλυσης προέρχονται κυρίως από τον κανονιστικό νεο-θεσμισμό. Aξιοποιούν, επίσης, και εννοιολογήσεις  από τις θεωρίες της ορθολογικής επιλογής και του ιστορικού θεσμισμού. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε κοινωνιολογικές θεωρίες που μελετούν τη σχέση δομής/υποκειμένου όπως και σε έννοιες και εμπειρικά δεδομένα από τη βιβλιογραφία για την αστική διακυβέρνηση, τα αστικά καθεστώτα, τον εξευρωπαϊσμό και την πολιτική ηγεσία.

Η παραπάνω διεπιστημονική  κατανόηση των πολιτικών θεσμών πηγάζει από την υιοθέτηση του κριτικού ρεαλισμού, ο οποίος προτάσσει μια αντανακλαστική προσέγγιση της πραγματικότητας. Η προσέγγιση αυτή  ενσωματώθηκε και στη μεθοδολογία της έρευνας με την υλοποίηση μιας ενσωματωμένης στρατηγικής μελέτης περίπτωσης. Η μελέτη περίπτωσης αποτελείται από δύο τοπικές εταιρικές σχέσεις στην περιοχή της Κρήτης, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των κοινοτικών πρωτοβουλιών EQUAL II και LEADER + και συντονίστηκαν από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε.

«Αριστερή παιδαγωγική σκέψη στην Ελλάδα (1910-1951). Από το αστικό σχολείο εργασίας στον πολυτεχνισμό»

Το βιβλίο "Αριστερή παιδαγωγική σκέψη στην Ελλάδα (1910-1951). Από το αστικό σχολείο εργασίας στον πολυτεχνισμό" της Ελευθερίας Παπαστεφανάκη αφορά τη διερεύνηση της διαδικασίας ανάδυσης και εξέλιξης της αριστερής παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή εδράζεται πρώτα στην πορεία ανάπτυξης και στη δράση του Εκπαιδευτικού Ομίλου και δεύτερον στην πορεία ανάπτυξης του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Κορυφαία στιγμή για την εμφάνιση του αριστερού παιδαγωγικού στοχασμού θα είναι η διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1927 και η διακήρυξη της διοικούσας επιτροπής του Ομίλου μετά τις κρίσιμες συνεδριάσεις του.

Δίπλα στην παραπάνω διαδικασία, η γέννηση και η εδραίωση του ΚΚΕ θα επιτρέψει την εμφάνιση μιας νέας ποιοτικά πολιτικής πρότασης και τη διατύπωση ενός εκπαιδευτικού λόγου που εμπνέεται από την παιδαγωγική θεωρία και πράξη στη νεαρή ΕΣΣΔ. Η δεκαετία του 1940 και η περίοδος της Κατοχής και του Εμφυλίου θα επιτρέψουν στους αριστερούς παιδαγωγούς να εφαρμόσουν εν μέρει τις παιδαγωγικές τους προτάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής εξουσίας που διαμορφώνει η Αριστερά. Μέσα σε ιδιάζουσες συνθήκες, το όραμα μιας «νέας Ελλάδας» υπό το γενικό τίτλο της «Ανοικοδόμησης» θα συμπεριλάβει τους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της χώρας. Κορύφωση αυτής της διαδικασίας θα είναι οι εργασίες του περιοδικού Ανταίος.

«Η αρ[ρ]ένα της κοινωνίας πολιτών τα πρώτα χρόνια της κρίσης Θεσσαλονίκη 2010-2014»

Η μελέτη "Η αρ[ρ]ένα της κοινωνίας πολιτών τα πρώτα χρόνια της κρίσης Θεσσαλονίκη 2010-2014" της Κατερίνας Λουκίδου διερευνά όψεις της κοινωνίας πολιτών στη Θεσσαλονίκη κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης και συγκεκριμένα από το 2010 έως το 2014, μια  περίοδο που ξεκινά με τον πολλαπλασιασμό οργανώσεων και αιτημάτων και τελειώνει λίγο πριν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Χρησιμοποιεί ως βασικούς άξονες ανάλυσης τον τύπο των οργανώσεων και το φύλο τους, επισημαίνοντας τη σημασία τους για τη λειτουργία των οργανώσεων και τη διαμόρφωση της σχέσης τους με το κράτος.

Μέσα από ποσοτική έρευνα και προσωπικές συνεντεύξεις με μέλη τυπικών και άτυπων οργανώσεων που διαχειρίστηκαν αιτήματα την περίοδο αυτή, η μελέτη αναδεικνύει δύο βασικούς μετασχηματισμούς της κοινωνία πολιτών της Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος είναι η συγκρότηση αντι-ηγεμονιών, που εκφράζονται με την εξάπλωση της άτυπης οργάνωσης. Ο δεύτερος μετασχηματισμός αφορά την υψηλή συμμετοχή των γυναικών στις οργανώσεις την περίοδο αναφοράς.

«Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα»

H μελέτη "Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα" του Γιώργου Οικονόμου επιχειρεί να πραγματευθεί το θέμα της διττής επίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στους εγχώριους θεσμούς τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης: αφ’ ενός ως παράγοντα πίεσης για προσαρμογές, αφ’ ετέρου ως πεδίο προσφοράς ευκαιριών υποεθνικής κινητοποίησης. Ειδικότερα, αναζητά τον βαθμό στον οποίο αναπτύχθηκε η απευθείας και αδιαμεσολάβητη κινητοποίηση των ελληνικών τοπικών και περιφερειακών θεσμών στην ΕΕ, ως αποτέλεσμα διαδοχικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, οι οποίες, χρονολογικά, εκκίνησαν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980 με σκοπό την αποκέντρωση.

Το πλαίσιο της εκδοτικής συνεργασίας του ΕΚΤ με το ΕΚΚΕ

Η πλατφόρμα eBooks αποτελεί μέρος της εκδοτικής υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing, που συμβάλλει αποφασιστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιστημονικής εκδοτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και ενισχύει την επιστημονική επικοινωνία (scholarly communication). Η υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing αποτελείται από τρεις πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και βιβλίων. Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

Το ΕΚΤ στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ΕΚΚΕ, παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση των βιβλίων, μέσω της πλατφόρμας eBooks. Παράλληλα, το ΕΚΚΕ έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου.

Σημεώνεται ότι στον εκδοτικό οίκο του ΕΚΚΕ, στην πλατφόρμα eBooks, είναι διαθέσιμες δύο ακόμα εκδόσεις: το βιβλίο "Δημόσιες πολιτικές, κοινή ωφέλεια και πολίτες: Η περίπτωση των ιδιωτικοποιήσεων" της Μαντώς Λαμπροπούλου, και το βιβλίο "Kατασκευάζοντας έμφυλες ταυτότητες: η ρητορική του φύλου στο λόγο εργαζομένων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη διακίνηση και εμπορία γυναικών", της Μάκη Κωστούλα. Ωστόσο, η εκδοτική συνεργασία των δύο φορέων είναι διευρυμένη.

Το ΕΚΚΕ σε συνεργασία με το ΕΚΤ εκδίδει ηλεκτρονικά και την "Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών", ένα επιστημονικό περιοδικό που κυκλοφορεί από το 1969 και το οποίο φιλοξενεί πρωτοπόρες ιδέες και ερευνητικές αναζητήσεις πολλών επιστημόνων καλύπτοντας ευρύ φάσμα της βασικής και εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας. Στο αρχείο τευχών του περιοδικού, που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals, ευρετηριάζονται περισσότερα από 132 τεύχη.

Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία, τη συντακτική ομάδα, τις διαδικασίες ομότιμης αξιολόγησης και το περιεχόμενο του περιοδικού διατίθενται στην πλατφόρμα eJournals.

H αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας eBooks και της πλατφόρμας eJournals με νέες λειτουργικότητες, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης”. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE), ΕΚΤ