Νέα

Στη φάση υλοποίησης το 54% του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα'

26.05.2003Έρευνα

Στο Διάστημα ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος Hellas-Sat

26.05.2003ΕπιστήμηΈρευνα

Παρατηρητήριο Τεχνολογίας στα Βαλκάνια από το ΕΚΕΤΑ μέχρι το 2003

23.05.2003

Διεθνής Διάκριση ΟΗΕ για το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη '1502'

20.05.2003ΕπιστήμηΈρευνα

Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο

20.05.2003Έρευνα

Διεθνές Συνέδριο 'Οι βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του πολίτη'

19.05.2003Ψηφιακό Περιεχόμενο

Διεθνές Συνέδριο 'Προοπτική Διερεύνηση στο Διευρυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας'

13.05.2003Έρευνα

CEFAEL: Συλλογές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στο Διαδίκτυο

13.05.2003Ψηφιακό Περιεχόμενο

Διεθνές Συνέδριο 'Προοπτική Διερεύνηση στο Διευρυμένο  Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας'

13.05.2003Έρευνα

Ευφυής πρόσβαση σε οπτικοακουστικά αρχεία

12.05.2003ΕπιστήμηΈρευνα

Pages

Subscribe to ΕΚΤ - Nέα