Το ΕΚΤ συμμετέχει στην Ημερίδα του ΙΚΥ για τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής για τα χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών.

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα και η σύνδεσή τους με την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση». Στόχος είναι η ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αναφορικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Horizon 2020, το Creative Europe, το EaSI, το Europe for Citizens και το LIFE.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής για τα χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών. Στελέχη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης θα παρουσιάσουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του προγράμματος Oρίζοντας 2020 (Horizon 2020) της ΕΕ για την έρευνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εδώ, έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018.  Ο τόπος διεξαγωγής της Ημερίδας είναι το ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL, αίθουσα ILISSOS, και ώρα έναρξης εργασιών της ημερίδας 10:00 πμ. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ στο προσεχές διάστημα.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών από το 1987 έως και σήμερα συντονίζει και υλοποιεί με επιτυχία ευρωπαϊκά προγράμματα από το πρόγραμμα Erasmus το 1987 μέχρι και το πρόσφατο Πρόγραμμα Erasmus+ του οποίου το ΙΚΥ είναι Εθνική Μονάδα Συντονισμού από το 2014 έως το 2020 για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών