Οι συνέργειες των Δράσεων MSCA και του Erasmus+ για την ερευνητική κοινότητα στο επίκεντρο εκδήλωσης ΕΚΤ και ΙδΕΚ

Η εκδήλωση αφορούσε τις Δράσεις MSCA του Ορίζοντα Ευρώπη και το πρόγραμμα Erasmus+, ενώ επικεντρώθηκε στη μεταξύ τους στρατηγική συνεργασία και στις συνέργειες που προκύπτουν προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας.

Με περισσότερους από 300 εκπροσώπους ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, μέλη ΔΕΠ, επιστήμονες από όλες τις ειδικότητες, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς, μεταδιδάκτορες και προπτυχιακούς φοιτητές, ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «MSCA & Erasmus+: Συνέργειες για την ενδυνάμωση και τον μετασχηματισμό του συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας» που διοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022.

H εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των ρόλων του ΕΚΤ και του ΙδΕΚ ως Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, καθώς και της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας που υλοποιείται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού).

Η εκδήλωση αφορούσε τις Δράσεις MSCA του Ορίζοντα Ευρώπη, που στηρίζουν ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους και ιδρύματα Ε&Κ από όλο τον κόσμο, και το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, Erasmus+, ενώ επικεντρώθηκε στη μεταξύ τους στρατηγική συνεργασία και στις συνέργειες που προκύπτουν προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ Δρ Νίκου Καραμπέκιου, ο οποίος μίλησε για τη σπουδαιότητα του MSCA και του Erasmus+, τις συνέργειες των δύο προγραμμάτων και τη συμβολή τους στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα MSCA ως «εργαλείο επαναπατρισμού» Ελλήνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό για σπουδές και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, και τόνισε τη συμβολή και των δύο προγραμμάτων στον εκσυγχρονισμό και  μετασχηματισμό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στον μετασχηματισμό του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας των δύο χωρών μέσω των δράσεων MSCA και του προγράμματος Erasmus+ έδωσε έμφαση στον χαιρετισμό του ο Θεόδωρος Λουκαΐδης, ενώ παρέθεσε τη μεγάλη επιτυχία της Κύπρου στις Δράσεις MSCA στο προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζοντας 2020, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση πάνω από 34 εκατομμύρια ευρώ.

Την εκδήλωση χαιρέτισε στη συνέχεια η Δρ Σωσσάνα Κολυβά, Εθνική Εκπρόσωπος για τις Δράσεις  MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, Ινστιτούτο Παστέρ, αναφερόμενη στα πολύ καλά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών των MSCA, στην προσέγγιση bottom up των Δράσεων και στα βιομηχανικά Διδακτορικά «Industrial Doctorates» που μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ελληνική βιομηχανία.

Με το κλείσιμο των χαιρετισμών, τον λόγο πήρε η Marlene Bartes, Policy officer στη Γενική Διεύθυνση «Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμός και Πολιτισμός» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρουσίασε κοινά χαρακτηριστικά και συνέργειες μεταξύ των Δράσεων MSCA και του Προγράμματος Erasmus+ για ερευνητές και οργανισμούς, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα.

Τη δομή καθώς και τις προτεραιότητες (συμπερίληψη και ποικιλομορφία, ψηφιακή μεταρρύθμιση, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή) του προγράμματος Erasmus+ παρουσίασε ο Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος, Διευθυντής του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης της Κύπρου, ενώ η Δρ Φανή Στυλιανίδου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών παρουσίασε την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ και έχει ως στόχο την προώθηση της αριστείας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις παρουσιάσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η Δρ Cristina Pascual από το ΕΚΤ παρουσίασε συνολικά τις δράσεις του οργανισμού για τη στήριξη της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ τόνισε ότι το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις MSCA αλλά και μέσω του κεντρικού του ρόλου σε εμβληματικά έργα και πρωτοβουλίες όπως το ΕΙΤ Health και οι Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, θα συνεχίσει να παρέχει συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους νέους ερευνητές. Ο Δρ Ιωάννης Θεοδώρου παρουσίασε το ΙδΕΚ, τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Αναφέρθηκε στο εύρος των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχουν σε φορείς, οργανισμούς και ερευνητές, καθώς και τα αξιόλογα στατιστικά στοιχεία της κυπριακής συμμετοχής στο προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζοντας 2020.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά ενώ, καθ’ όλη τη διάρκειά της, το κοινό είχε τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν μετά το τέλος κάθε ενότητας. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διαδραστικές δημοσκοπήσεις σχετικά με το επίπεδο σπουδών, την εξοικείωσή τους με τις Δράσεις MSCA και το πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και την πρόθεσή τους για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση σε αυτά τα προγράμματα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμα εδώ, ενώ ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης βρίσκεται στο κανάλι του ΕΚΤ στο YouTube και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρ Χριστίνα Πασκουάλ , Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΕΚΤ.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης

 

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie στον Ορίζοντα Ευρώπη

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6,6 δισ. ευρώ (2021-2027), επιδιώκουν να ανταποκριθούν στην ανάγκη της Ευρώπης για μια ισχυρή, ανθεκτική, ευέλικτη και δημιουργική βάση ανθρώπινου δυναμικού, που θα διαθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων και που θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να καινοτομεί.

Οι Δράσεις MSCA στηρίζουν ερευνητές από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ωφελούν επίσης τα ιδρύματα υποστηρίζοντας άριστα διδακτορικά, μεταδιδακτορικά προγράμματα και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας την παγκόσμια ελκυστικότητα και προβολή τους και προωθώντας τη συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ άλλων με μεγάλες εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», έχουν υποστηριχθεί από τις MSCA πάνω από 65.000 ερευνητές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και έχουν χρηματοδοτηθεί πάνω από 1.000 κορυφαία διεθνή δίκτυα για εκπαίδευση διδακτορικών φοιτητών.

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται στις 3 ακόλουθες βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία:

  • Κινητικότητα των ατόμων
  • Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
  • Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Το ΙδΕΚ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1996 μετά από πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την αρχική ονομασία Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Έκτοτε, το Ίδρυμα ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με επίκεντρο την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων έρευνας, και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και οργανισμούς.  Με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ίδρυμα διεύρυνε από το 2007 το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, ενσωματώνοντας στις δραστηριότητές του την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Κύπρο.

Το ΙδΕΚ είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, όπως τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, το Πρόγραμμα COST, το Δίκτυο EURAXESS, το Enterprise Europe Network, κ.α. Από το 1999, το ΙδΕΚ φιλοξενεί ένα κεντρικό σύστημα των κυπριακών Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Ορίζοντα Ευρώπη. Επιπλέον, το ΙδΕΚ προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην εθνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, όπως πληροφόρηση και καθοδήγηση κατά την προετοιμασία προτάσεων έργων (ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, προκαταρκτικούς και πλήρεις ελέγχους προτάσεων, mock interviews, κ.α.), καθώς και κατά τη διάρκεια διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, European Commission