Διαδικτυακή εκδήλωση: "MSCA & Erasmus+: Συνέργειες για την ενδυνάμωση και τον μετασχηματισμό του συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας"

01.03.2022
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

10.30 - 10.50

Χαιρετισμοί

Δρ Νίκος Καραμπέκιος, Επικεφαλής Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Θεόδωρος Λουκαϊδης, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ)

Δρ Σωσάννα Κολυβά, Εθνική Εκπρόσωπος για τις Δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, Ινστιτούτο Παστέρ

 
10.50 - 11:20

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie και ανάπτυξη συνεργιών με το πρόγραμμα Erasmus+

Marlene Bartes, Policy Officer, Directorate General for Education, Culture, Youth and Sport (DG EAC), European Commission 

 

11.20 - 11.50

Προοπτικές για συμμετοχή των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Οργανισμών σε δράσεις του προγράμματος Erasmus+

Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος, Διευθυντής Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης

 

11.50 - 12.20

European Universities” στην Πρόσκληση Erasmus+ 2022: Τι αλλάζει, τι μένει το ίδιο

Δρ Φάνη Στυλιανίδου, Διαχειρίστρια Σχεδίων ΚΑ2 στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπεύθυνη για την Δράση "Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια", ΙΚΥ

 

12.20 - 12.35

Οι Υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής (EΣΕ) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης ερευνητών από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δρ Cristina Pascual, ΕΣΕ για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, EKT

Υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) - Δρ Ιωάννης Θεοδώρου, ΕΣΕ για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΙδΕΚ

 

 

12:35- 13:00

Ερωτήσεις- Συζήτηση