Η ΕΕ επιβραβεύει ερευνητικά έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μέσω της έρευνας και της καινοτομίας

Από τη διαδικασία του διαγωνισμού Horizon Impact Award θα αναδειχθούν έξι νικητές οι οποίοι θα λάβουν από 25.000 ευρώ ο καθένας, καθώς και εκτενή δημοσιότητα.

Για τρίτη χρονιά, το Βραβείο Horizon Impact Award αναγνωρίζει και επιβραβεύει τα σημαντικότερα έργα με μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο, τα οποία διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας 2020 και του προκατόχου του, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.

Ο θεσμός στοχεύει στο να διαδοθούν στο ευρύ κοινό τα κοινωνικό-οικονομικά οφέλη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, που κατάφεραν να διαμορφώσουν καθοριστικά και με θετικό πρόσημο την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των ευρωπαίων πολιτών.

Το Βραβείο μπορούν να διεκδικήσουν νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που υλοποίησαν έργα που έχουν ολοκληρωθεί και για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ο θετικός τους αντίκτυπος.

Από τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναδειχθούν έξι νικητές οι οποίοι θα λάβουν από 25.000 ευρώ και εκτενή δημοσιότητα, ενώ θα τους δοθεί η δυνατότητα δικτύωσης με κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς του οικοσυστήματος της καινοτομίας.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται διαδικτυακά, με προθεσμία έως τις 6 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει διαχρονικά την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα και τους φορείς του συστήματος καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για τις θεματικές «Υγεία», «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), συνοδεύει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι την τελική διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

To ΕΚΤ έχει συντονιστικό ρόλο στον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, και παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής για δικτύωση και αναζήτηση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Ένωση