Ελληνική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο ELEGANT για τα Mεγάλα Δεδομένα και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Το ΕΚΤ υποστήριξε ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ, στην προετοιμασία και κατάθεση της πρότασης ELEGANT, η οποία τελικά εγκρίθηκε.

Σε ένα νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, με τον τίτλο ELEGANT, που αφορά τα Μεγάλα Δεδομένα και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, συμμετέχει ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μαζί με τρεις ελληνικές εταιρείες. Το έργο αφορά ένα νέο παράδειγμα για προγραμματισμό λογισμικού, καθώς και ένα νέο σύνολο μεθοδολογιών και εργαλείων για τα μεγάλα δεδομένα (Big Data) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και θα έχει εφαρμογή σε διάφορους κλάδους όπως η δημόσια υγεία, η ασφάλεια και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Το  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)» του προγράμματος-πλαίσιο Ορίζοντα 2020 και μέλος του δικτύου Ideal-ist, υποστήριξε την πρόταση ELEGANT που υπέβαλε η διεθνής κοινοπραξία το 2019. Η κατάθεση της πρότασης είχε θετική έκβαση και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2020.

Η συνεργασία του ΕΜΠ με το ΕΚΤ ξεκίνησε μετά από ερώτημα και αίτημα για στήριξη της ερευνητικής ομάδας, από τον καθηγητή Νεκτάριο Κοζύρη και τον Δρ Κωνσταντίνο Νίκα. Ως μέλος της ελληνικής επιτροπής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020, το ΕΚΤ συντόνισε μια έκτακτη ομάδα που απαρτίζονταν από τα Εθνικά Σημεία Επαφής και μέλη των αντίστοιχων επιτροπών των άλλων χωρών από τις οποίες συμμετείχε φορέας στην κοινοπραξία του ELEGANT, όπως η Κύπρος, η Αγγλία και η Γαλλία.

Η ομάδα μέσω της προκαθορισμένης διαδικασίας συγκέντρωσε στοιχεία που ενίσχυαν τη θέση της πρότασης και φανέρωναν τον υψηλό αντίκτυπο που θα είχε το έργο για την οικονομία και την κοινωνία, και με επίσημη επιστολή προώθησε τα στοιχεία αυτά στην αρμόδια γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, διατήρησε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας για την ενίσχυση της θέσης της πρότασης, η οποία βελτιώθηκε και υποβλήθηκε εκ νέου, και τελικά εγκρίθηκε το 2020 συγκεντρώνοντας πολύ υψηλή βαθμολογία (14/15).

Στο έργο ELEGANT συμμετέχουν 11 φορείς και εταιρείες από Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία και Γαλλία. Την κοινοπραξία συντονίζει η ελληνική εταιρεία Exus. Εκτός από την ομάδα του ΕΜΠ, η οποία θα συντονίσει την ανάπτυξη του λογισμικού για ευέλικτη δρομολόγηση αλγορίθμων Big Data/IoT, από την Ελλάδα συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Ubitech και Unisystems.

Το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για έντεκα τομείς του Ορίζοντα 2020, υποστηρίζοντας ελληνικούς φορείς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Επιστημονική Αριστεία

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
 • Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET)
 • Δράσεις "Marie Skłodowska-Curie"
 • Ερευνητικές υποδομές

Βιομηχανική Υπεροχή

 • Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)

Κοινωνικές Προκλήσεις

 • Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
 • Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες

Οριζόντια Προγράμματα

 • Η Επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία
 • Έρευνα για πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο της συνθήκης Euratom

Το ΕΚΤ διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ. Από το 1992 αποτελεί σταθερό σημείο επικοινωνίας και πληροφόρησης για χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και για δράσεις που αφορούν την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται στο σύνολο της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ελληνικούς φορείς για την υποβολή προτάσεων στον Ορίζοντα 2020. Εξειδικευμένα στελέχη του, με συνεχή κατάρτιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), και σε συνεργασία με μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα, παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη στους ερευνητικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Επίσης, το ΕΚΤ καταγράφει τη συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στα προγράμματα του Ορίζοντα 2020, εκδίδοντας ειδικές εκθέσεις και μελέτες με αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στο πρόγραμμα.

Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχημένη συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στον Ορίζοντα 2020 παρουσιάζεται στην έκδοση "Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020. Έκθεση Πεπραγμένων 2014 - 2019".