O «Δημόκριτος» ένωσε τις δυνάμεις του με 28 φορείς και εταιρείες για να ερευνήσει την τεχνολογία 5G

Στόχος της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχουν δυναμικές εταιρείες όπως η Airbus, η Intel και η Ericsson, καθώς και ερευνητικοί οργανισμοί πρωτοπόροι στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών είναι η ενεργή συνεισφορά στην έρευνα και η μεγιστοποίηση του οφέλους από την τεχνολογία 5G.

Το έργο 5GENESIS (5th Generation End-to-end Network, Experimentation, System Integration, and Showcasing) στο οποίο συμμετέχουν 29 φορείς και εταιρείες από όλη την Ευρώπη, με συντονιστή το Ε.ΚΕ.ΦΕ. «Δημόκριτος» και συγκεκριμένα τους ερευνητές Δρ Χαρίλαο Κουμαρά και Δρ Αναστάσιο Κούρτη, από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, έχει περάσει επιτυχώς στην τρίτη φάση ερευνητικών έργων 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραμμα - πλαίσιο Ορίζοντας 2020. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συνέβαλε στον σχηματισμό της κοινοπραξίας, υποστηρίζοντας το Ε.ΚΕ.ΦΕ. «Δημόκριτος» και την ελληνική εταιρεία Space Hellas.

Στόχος της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχουν δυναμικές εταιρίες, όπως η Airbus, η Intel και η Ericsson, καθώς και ερευνητικοί οργανισμοί πρωτοπόροι στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, είναι η ενεργή συνεισφορά στην έρευνα και η μεγιστοποίηση του οφέλους από την τεχνολογία 5G.  

Το δίκτυο 5G αποτελεί την επόμενη γενιά σύνδεσης κινητών συσκευών στο διαδίκτυο, προσφέροντας πολύ γρήγορες ταχύτητες, αλλά και αξιόπιστες και σταθερές συνδέσεις σε «έξυπνα κινητά» και άλλες συσκευές. Μέσω του έργου 5GENESIS επιδιώκεται η δημιουργία ενός ανοικτού, εξελισσόμενου και κατανεμημένου πειραματικού μηχανισμού για το δίκτυο 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του και την επικύρωση συγκεκριμένων δεικτών αποτελεσματικότητας (Key Performance Indicators -KPIs), με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, τόσο σε εργαστηριακό περιβάλλον όσο και σε μεγάλη κλίμακα. Η υποδομή 5GENESIS εκτείνεται σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις: Αθήνα, Μάλαγα, Λεμεσός, Surrey και Βερολίνο, σε πέντε διαλειτουργικές πλατφορμές πειραματισμού, με διαφορετικές βέβαια δυνατότητες.  

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν συνολικά 29 φορείς από 11 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ισραήλ), Από την Ελλάδα συμμετέχουν, εκτός από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και την Space Hellas, η Cosmote, η Infolysis, η Fogus και ο Δήμος Αιγάλεω.

Το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για έντεκα τομείς του Ορίζοντα 2020, υποστηρίζοντας ελληνικούς φορείς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Επιστημονική Αριστεία

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
 • Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET)
 • Δράσεις "Marie Skłodowska-Curie"
 • Ερευνητικές υποδομές

Βιομηχανική Υπεροχή

 • Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)

Κοινωνικές Προκλήσεις

 • Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
 • Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες

Οριζόντια Προγράμματα

 • Η Επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία
 • Έρευνα για πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο της συνθήκης Euratom

Το ΕΚΤ διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ. Από το 1992 αποτελεί σταθερό σημείο επικοινωνίας και πληροφόρησης για χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και για δράσεις που αφορούν την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται στο σύνολο της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ελληνικούς φορείς για την υποβολή προτάσεων στον Ορίζοντα 2020. Εξειδικευμένα στελέχη του, με συνεχή κατάρτιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), και σε συνεργασία με μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα, παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη στους ερευνητικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Επίσης, το ΕΚΤ καταγράφει τη συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στα προγράμματα του Ορίζοντα 2020, εκδίδοντας ειδικές εκθέσεις και μελέτες με αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, 

Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχημένη συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στον Ορίζοντα 2020 παρουσιάζεται στην έκδοση "Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020. Έκθεση Πεπραγμένων 2014 - 2019".