Εκδήλωση για την υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων στο πλαίσιο της προκήρυξης “Green Deal” της ΕΕ

Στόχος της εκδήλωσης είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το Ισραήλ στην ανάπτυξη συνεργασιών και κοινοπραξιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και η εξεύρεση λύσεων για έναν δίκαιο και βιώσιμο κοινωνικό μετασχηματισμό.

Οι εγγραφές έχουν κλείσει διότι έχουν καλυφθεί οι διαθέσιμες θέσεις!

Εκδήλωση δικτύωσης για την υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το Ισραήλ, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης “Green Deal” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα 2020. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον οργανισμό Israel Innovation Authority, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στο Ισραήλ και του δικτύου Enterprise Europe Network.

Η προκήρυξη “Green Deal” με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 και θα δέχεται προτάσεις ως τις 26 Ιανουαρίου 2021. Εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Συγκεκριμένα, κύριοι στόχοι της προκήρυξης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και η εξεύρεση λύσεων για έναν δίκαιο και βιώσιμο κοινωνικό μετασχηματισμό. Η προκήρυξη περιλαμβάνει 8 θεματικές και 2 οριζόντιες περιοχές, όπου εκτός από τις τεχνολογικές λύσεις θα ενθαρρύνει και την κοινωνική καινοτομία.  Ειδικότερα, οι συνολικά 10 περιοχές είναι οι εξής:

  • Διαχείριση κλιματολογικών αλλαγών (μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προσαρμογή κλίματος, διατήρηση βιοποικιλότητας, μείωση ρύπανσης κ.ά.).
  • Καθαρή, προσιτή και ασφαλής ενέργεια.
  • Βιομηχανία για καθαρή και κυκλική οικονομία.
  • Κτήρια ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης πόρων.
  • Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.
  • Από το αγρόκτημα στο πιάτο.
  • Αποκατάσταση βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστήματος.
  • Μηδενική ρύπανση, περιβάλλον χωρίς τοξικά.
  • Ενίσχυση της γνώσης για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
  • Ενδυνάμωση των πολιτών για μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη Ευρώπη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Κατά την εγγραφή σας στο πεδίο "γραφείο υποστήριξης - Support Office", παρακαλούμε να επιλέξετε τον οργανισμό μας, National Documentation Centre (GR-EKT), προκειμένου να υποστηρίξουμε τη διαδικασία συμμετοχής σας. Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη “Green Deal” είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ για την εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Νατάσα Κυριακίδη, τηλ.: 210 7273965, email: akyria@ekt.gr. 

To ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα & καινοτομία, παρέχοντας μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην ελληνική ερευνητική κοινότητα για την υποβολή προτάσεων και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Το Enterprise Europe Network-Hellas, o ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Enterprise Europe Network