Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρωτοβουλία Innovative Health Initiative από ΕΚΤ και ΙΒΕΑΑ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις του IHI, αλλά και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εκπροσώπους των Πανευρωπαϊκών Συνδέσμων Βιομηχανιών στις Επιστήμες Ζωής.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και μέλος της ομάδας συντονισμού του Enterprise Europe Network Hellas, και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) σας προσκαλούν στην υβριδική εκδήλωση «Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρωτοβουλία Innovative Health Initiative (IHI)» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 (10:00-17:00) στο ΙΙΒΕΑΑ (Σωράνου Εφεσσίου 4, Αθήνα) με ταυτόχρονη ψηφιακή μετάδοση.

Πρόκειται για τη 2η εκδήλωση για την Πρωτοβουλία Innovative Health Initiave που διοργανώνει το ΕΚΤ σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Innovative Health Initiative (IHI) έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,4 δισ. ευρώ και χρηματοδοτείται από κοινού από την ΕΕ και από βιομηχανικές ενώσεις που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία στις Επιστήμες Ζωής. Οι βασικοί στόχοι του είναι να μετατρέψει την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας σε απτά οφέλη για τους ασθενείς και την κοινωνία και να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη παραμένει στην αιχμή της διεπιστημονικής, βιώσιμης, ασθενοκεντρικής έρευνας για την Υγεία.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις του Innovative Health Initiative (IHI), αλλά και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εκπροσώπους των Πανευρωπαϊκών Συνδέσμων Βιομηχανιών στις Επιστήμες Ζωής.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις και συνδέσμους, και λοιπούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες, ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2024.

Συγκεκριμένα, ο Εθνικός Εκπρόσωπος, Δρ Ζωή Κούρνια, θα κάνει εισαγωγή στο Innovative Health Initiative (ΙΗΙ) και παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής. Η Δρ Κλέλια Σαλπέα θα παρουσιάσει το Innovative Health Initiative (ΙΗΙ), το οποίο αποτελεί ένα συνεργατικό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας στις Επιστήμες Ζωής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι από τους Πανευρωπαϊκούς Συνδέσμους Βιομηχανιών στις Επιστήμες Ζωής (EFPIA, COCIR και MedTech Europe) θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους, τον τρόπο συμμετοχής των εταιριών στο πρόγραμμα και τα πλεονεκτήματά τους καθώς τοποθέτηση θα κάνουν και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ).

Τέλος, η Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, θα παρουσιάσει τις δράσεις και τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα Ευρώπη στη Θεματική Περιοχή της Υγείας και για την Αποστολή για τον Καρκίνο.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα δια ζώσης στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Σωράνου Εφεσσίου 4, Αθήνα, και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ.

Για συμμετοχή στις πεντάλεπτες εισηγήσεις ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων (pitching sessions), δηλώστε συμμετοχή στη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη (sxesfingi@ekt.gr).

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις της ενημερωτικής εκδήλωσης του Innovative Health Initiative (IHI), οι οποίες καλύπτουν μεμονωμένα θέματα των προσκλήσεων χρηματοδότησης 6 και 7 του προγράμματος, καθώς και τους κανόνες και τις διαδικασίες και τα οικονομικά στοιχεία της πρότασης. Όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια διεξήχθησαν τον Ιανουάριο και είναι διαθέσιμα εδώ.

Η βιντεοσκόπηση της ενημερωτικής διαδικτυακής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΤ για την πρωτοβουλία IHI στις 25 Ιανουαρίου 2024 είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική της Υγείας και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη (2102204913, sxesfingi@ekt.gr).

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Είναι βασικό μέλος του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για το Health (ΗΝΝ3.0), το Digital (Ideal-ist), το Industry (NCP4Industry) και το MSCA (MSCA-NET). Επίσης, είναι ο ελληνικός φορέας που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «ECHoS - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies».

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ