Δρ Σοφία Ξεσφίγγη

Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΕΚΤ

Η Σοφία είναι σύμβουλος έρευνας και καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και παράλληλα μεταδιδακτορική ερευνήτρια, με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών της υγείας.

Διαθέτει εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων και διεθνών έργων, τόσο σε εταιρικά περιβάλλοντα όσο και με διεθνείς ή εθνικούς φορείς/οργανισμούς. Έχει επίσης ακαδημαϊκή και διδακτική εμπειρία σε θέματα υγείας. Από το 2022 είναι Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για το Cluster Health και Project Manager για το έργο ECHoS (Establishing of National Cancer Mission Hubs).

Είναι μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης διεθνών επιχειρηματικών και ερευνητικών συνεργασιών στον κόσμο, υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στην επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών, καθώς και στη συμμετοχή και υλοποίηση ερευνητικών έργων.