Οδηγίες συνεργασίας μεταξύ δικτύων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού από την ΕΕ, με τη συμβολή του ΕΚΤ

Το ΕΚΤ συνέβαλε στην συγγραφή της έκθεσης, με τεχνογνωσία από την εμπειρία του στα δίκτυα EEN και EDIHs, αλλά και από τις άμεσα σχετιζόμενες δράσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, τις οποίες συντονίζει.

Η ομάδα υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ολοκλήρωσε την πρώτη του έκθεση με τίτλο "Networking the Networks", με θέμα τη δικτύωση των διαφόρων ευρωπαϊκών δικτύων (Digital Transformation Accelerator/EDIHs, Enterprise Europe Network, EU Clusters).

Η έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές από δύο Γενικές Διευθύνσεις της ΕΕ (DG GROW και DG CONNECT), για την καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία των δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα βήματά τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Η έκθεση παρουσιάστηκε την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του Enterprise Europe Network που πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, από μέλη του EEN και του DTA, καθώς και μέλη του EISMEA και των σχετικών Γενικών Διευθύνσεων της ΕΕ.

Στην ομάδα υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων που συνέταξε την έκθεση, συμμετείχε ο Γιώργος Μέγας, συντονιστής των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στο ΕΚΤ και Αντιπρόεδρος της θεματικής ομάδας των ψηφιακών τεχνολογιών στο Enterprise Europe Network.

Η έκθεση χωρίζεται στις ακόλουθες 4 διακριτές ενότητες, που αποτελούν τους βασικούς τομείς υπηρεσιών των EDIHs:

  1. Test before Invest (Έλεγχος πριν την επένδυση)
  2. Skills and Training (Δεξιότητες και εκπαίδευση)
  3. Support to find Investment (Υποστήριξη για την εύρεση επενδύσεων)
  4. Innovation Ecosystem and Networking (Οικοσύστημα καινοτομίας και δικτύωση)

Το ΕΚΤ συνέβαλε στην συγγραφή της έκθεσης, με τεχνογνωσία από την εμπειρία του στα δίκτυα EEN και EDIHs, αλλά και από τις άμεσα σχετιζόμενες δράσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη τις οποίες συντονίζει.

Η ενότητα 4 με τίτλο «Innovation Ecosystem and Networking» (Οικοσύστημα Καινοτομίας και Δικτύωση), στην οποία είχε και τη μεγαλύτερη συνεισφορά το ΕΚΤ, αναλύει τις προσφορές και τις υπηρεσίες σχετικά με την ενίσχυση των οικοσυστημάτων, τη διασύνδεση μεταξύ των δικτύων, τη διαμεσολάβηση για τη διεθνοποίηση των προσφορών των καινοτόμων επιχειρήσεων, την υλοποίηση κοινών δράσεων μεταξύ των δικτύων αυτών (EDIH, EEN, EU Clusters και άλλα όπως EIT, NCP networks, κ.α.) και τον τρόπο προσέγγισης των ενδιαφερομένων.

Το ΕΚΤ είναι συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas του μεγαλύτερου δικτύου για τη διεθνοποίηση καινοτόμων επιχειρήσεων και φορέων και τη γενικότερη στήριξη της καινοτομίας και του μετασχηματισμού (ψηφιακού, περιβαλλοντικού/ κυκλικού κ.α.) αυτών. Είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και ειδικότερα για την πιο συναφή με το παρόν αντικείμενο θεματική του Digital, Industry και Space (Cluster 1), συντονιστής του EIT Health και ένα από τα παλαιότερα μέλη της κοινότητας του European Institute of Innovation & Technology (EIT) στη χώρα. Σημειώνεται ότι το EIT στηρίζει τις startup και του φοιτητές μέσω της ενίσχυσης του τριγώνου της γνώσης.

Επίσης, το ΕΚΤ μέσω του δικτύου Idealist είναι ο πρώτος φορέας που παρουσίασε το concept των European Digital Innovation Hubs στη χώρα, και από τους πρώτους οργανισμούς που συμμετείχαν/συνδιοργάνωσαν πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις σχετικά με τα EDIH μαζί με την DG Connect. Το ΕΚΤ ήταν το πρώτο καταχωρημένο DIH από την Ελλάδα, στον κατάλογο των EDIH από το JRC, ενώ συμμετέχει ως εταίρος στον ευρωπαϊκό κόμβο ψηφιακής καινοτομίας SmartAttica..

To EKT, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει τον ρόλο του κόμβου πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και τα δίκτυα που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις. Η στρατηγική του τοποθέτηση στο κέντρο όλων των συναφών δικτύων και υποδομών, αλλά και η βαθιά του γνώση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει στα σχετικά Working Group, να δημιουργεί νέες μεθοδολογίες ενίσχυσης των δράσεων των ευρωπαϊκών φορέων που διεξάγουν έρευνα, ή καινοτομούν και να τις φέρνει άμεσα στο ελληνικό οικοσύστημα.

Το ΕΚΤ συμμετέχει στην κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica EDIH, έργο το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να διαδώσει τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της Tεχνητής Νοημοσύνης, της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων και της Kυβερνοασφάλειας, τόσο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και στη δημόσια διοίκηση. Στόχος του κόμβου, που συντονίζει το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αττικής σε πρώτη φάση, και της υπόλοιπης Ελλάδας στη συνέχεια, δίνοντας έμφαση στους τομείς της Ενέργειας και το Περιβάλλοντος, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Κινητικότητας, του Πολιτισμού και του Τουρισμού. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH) με συνολικά επτά κόμβους, ένας εκ των οποίων είναι ο κόμβος Smart Attica.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ΕΕ