Εκδήλωση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης & δικτύωσης στον Ορίζοντα Ευρώπη στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Βιομηχανίας και του Διαστήματος

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις στη θεματική των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Βιομηχανίας και του Διαστήματος (Cluster 4) και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματα τους στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης & Δικτύωσης στον Ορίζοντα Ευρώπη: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα», τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 (12:00-15:00).

H εκδήλωση διοργανώνεται από το ΕΚΤ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CNECT), τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD) και τη Γενική Διεύθυνση Άμυνας, Βιομηχανίας και Διαστήματος (DG DEFIS).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στις θεματικές των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Βιομηχανίας και του Διαστήματος (Cluster 4) και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματα τους στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Matthieu Delescluse, Deputy Head of Unit, (DG CONNECT), θα παρουσιάσει τη θεματική των Ψηφιακών Τεχνολογιών, ο κ. Nicholas Deliyanakis, Policy Officer for Industrial Transformation (DG RTD), θα παρουσιάσει τη θεματική της Βιομηχανίας και ο κ. Francesco Barbato (DG DEFIS) θα παρουσιάσει τη θεματική του Διαστήματος, στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας (2021-2022) του Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ιστορίες επιτυχίας στους παραπάνω τομείς και σχετικές μελέτες για την επιρροή της Έρευνας στην Τεχνολογική Ανάπτυξη. Επιπροσθέτως, οι Εθνικοί Εκπρόσωποι για το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) θα κάνουν προκαταρκτικές τοποθετήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα.

Τέλος, το ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις δράσεις και τις υπηρεσίες του προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas. Την εκδήλωση συντονίζει ο Γιώργος Μέγας, κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής στο ΕΚΤ, για το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και τα Ελληνικά, η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τα βίντεο με τις παρουσιάσεις της ενημερωτικής εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) που διεξήχθη στις 29 & 30 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τo EKT, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 (Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα):

 • Ψηφιακές Τεχνολογίες: Γιώργος Μέγας (συντονιστής ΕΣΕ Cluster 4), megas@ekt.gr & Αγγελος Αγγελίδης, aangelidis@ekt.gr
 • Βιομηχανία: Βαρβάρα Βασιλάκη, vasilaki@ekt.gr & Νίκος Μανιαδάκης, maniadakis@ekt.gr
 • Διάστημα: Θανάσης Χαρέμης, acharemis@ekt.gr & Γιώργος Μέγας megas@ekt.gr

H Θεματική Ενότητα 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η θεματική ενότητα 4 αποτελεί ένα από τα προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Με  προϋπολογισμό περίπου 15 δισ. εκατ. ευρώ, το πρωταρχικό όραμα πίσω από τις προτεινόμενες επενδύσεις είναι αυτό της Ευρώπης που διαμορφώνει ανταγωνιστικές και αξιόπιστες τεχνολογίες για μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που θα ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο σε βασικούς τομείς, ενισχύοντας τη διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της κατανάλωσης, με σεβασμό στα όρια του πλανήτη μας. Σκοπός είναι η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική, ψηφιακή, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και κυκλική βιομηχανία που θα εξασφαλίσει βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, θα αναπτύξει προηγμένα υλικά και θα παρέχει τη βάση για την πρόοδο και την καινοτομία στις παγκόσμιες προκλήσεις για την κοινωνία. Το αναμενόμενο αντίκτυπο αυτού του Cluster περιέχονται στο στρατηγικό σχέδιο «Ορίζοντας Ευρώπη».

Περιοχές παρέμβασης:

 1. Τεχνολογίες κατασκευών και βιομηχανίας
 2. Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των κβαντικών τεχνολογιών 
 3. Αναδυόμενες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (emerging enabling)
 4. Προηγμένα υλικά
 5. Τεχνητή Νοημοσύνη και ρομποτική
 6. Προηγμένη πληροφορική και μεγάλα δεδομένα
 7. Κυκλική βιομηχανία
 8. Χαμηλών εκπομπών άνθρακα και καθαρές βιομηχανίες
 9. Διάστημα συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης της γης

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των NCP για το ICT στον Ορίζοντα 2020, Ideal-ist και θα συμμετέχει στα μελλοντικά δίκτυα των NCPs (Digital, Industry, Space).

Το ΕΚΤ είναι ο πρώτος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (DIH) στην Ελλάδα που καταχωρήθηκε στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχει ενεργά στο DIH expert group της E.C. και συμμετέχει στις υποβολές των EDIH. Τέλος το EKT είναι ο συντονιστής του EIT Health Hub για την Ελλάδα.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες,για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Ένωση