Εθνική ημερίδα ενημέρωσης για την Υγεία και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη από ΕΚΤ και ΙδΕΚ

Οι νέες προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη για τη θεματική της Υγείας και της Αποστολής για τον Καρκίνο στο επίκεντρο της ημερίδας. Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απαντήσουν στα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή Εθνική ημερίδα ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Cluster 1 Health & Cancer Mission που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 (10:00-14:30).

H ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη στη θεματική της Υγείας (Cluster 1), καθώς και για τις προκηρύξεις της Αποστολής για τον Καρκίνο (Mission Cancer), αλλά και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η Δρ Χριστίνα Κυριακοπούλου θα παρουσιάσει τη θεματική της Υγείας (Cluster Health) και την Αποστολή για τον Καρκίνο (Cancer Mission) στον Ορίζοντα Ευρώπη. Οι Εθνικοί Εκπρόσωποι για το Cluster 1 (Health) και για της Αποστολής για τον Καρκίνο (Cancer Mission) θα κάνουν προκαταρκτικές τοποθετήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα, ενώ ειδικός συνεργάτης από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία (EU4Health).

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν ιστορίες επιτυχίας σχετικές με τον χώρο της υγείας και της Αποστολής για τον Καρκίνο, αλλά και οι υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου. Τέλος, το ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις δράσεις και τις υπηρεσίες του προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και ως συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις και συνδέσμους, και λοιπούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες, ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2023 στον τομέα της Υγεία και της Αποστολής για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία.

Οι ομιλίες θα γίνουν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας Zoom.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις της ενημερωτικής εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αποστολές και για τη Θεματική της Υγείας, οι οποίες διεξήχθησαν τον Ιανουάριο και είναι διαθέσιμες online.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη, (210 2204913, sxesfingi@ekt.gr), και τη Βαρβάρα Βασιλάκη, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη (210 2204912, vasilaki@ekt.gr).

H Θεματική Ενότητα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η θεματική ενότητα για την Υγεία (Cluster 1 Health) αποτελεί ένα από τα προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που σχετίζονται με την υγεία, αλλά και για τη δημιουργία νέας γνώσης και δυνατοτήτων, βελτιώνοντας έτσι την εικόνα μας για την υγεία και τις ασθένειες. Με προϋπολογισμό πάνω από 8 δις. εκατ. ευρώ και με δράσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογικών και τεχνολογικών λύσεων, στόχος του Cluster 1 είναι η προώθηση και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ευημερίας μέσω της καλύτερης διαχείρισης της υγείας και των ασθενειών για τη μείωση της επιβάρυνσης που δέχονται οι κοινότητες. Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται ο μετασχηματισμός των συστημάτων υγείας, έτσι ώστε να παρέχουν καινοτόμες, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλους, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός καινοτόμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού, σε παγκόσμιο επίπεδο, κλάδου υγείας.

Η Αποστολή για τον Καρκίνο

Η Αποστολή για τον Καρκίνο (Cancer Mission) ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, μαζί με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου (Europe’s Beating Cancer Plan) που εγκρίθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2021, και στοχεύει στη βελτίωση της ζωής περισσότερων από 3 εκατομμυρίων ανθρώπων έως το 2030 μέσω της πρόληψης, της θεραπείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής για όσους έχουν προσβληθεί από καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους. Πρόκειται για μία από τις Αποστολές (Missions) του Ορίζοντα Ευρώπη, που αποτελούν διεπιστημονικές δέσμες δράσεων με φιλόδοξους αλλά επιτεύξιμους στόχους, για την αντιμετώπιση παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ενότητα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την Αποστολή για τον Καρκίνο. Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, (Ideal-ist), για το Industry (NCP4Industry) και για το MSCA (MSCA-NET).

Το ΕΚΤ είναι ο πρώτος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (DIH) στην Ελλάδα που καταχωρήθηκε στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχει ενεργά στο DIH Expert Group της Eυρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, το EKT είναι ο συντονιστής του ελληνικού κόμβου EIT Health στην Ελλάδα. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του EEN, του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των ΕΣΕ, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Θεματική Ενότητα Υγείας: Σοφία Ξεσφίγγη (sxesfingi@ekt.gr), Βαρβάρα Βασιλάκη (vasilaki@ekt.gr)

Αποστολή για τον Καρκίνο: Βαρβάρα Βασιλάκη (vasilaki@ekt.gr)

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ