Εθνική ημερίδα ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Cluster 1 Health & Cancer Mission

Πότε και πού;

17.02.2023
Διαδικτυακά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή Εθνική ημερίδα ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Cluster 1 Health & Cancer Mission που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 (10:00-14:30).

H ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη στη θεματική της Υγείας (Cluster 1), καθώς και για τις προκηρύξεις της Αποστολής για τον Καρκίνο (Mission Cancer), αλλά και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η Δρ Χριστίνα Κυριακοπούλου θα παρουσιάσει τη θεματική της Υγείας (Cluster Health) και την Αποστολή για τον Καρκίνο (Cancer Mission) στον Ορίζοντα Ευρώπη. Οι Εθνικοί Εκπρόσωποι για το Cluster 1 (Health) και για της Αποστολής για τον Καρκίνο (Cancer Mission) θα κάνουν προκαταρκτικές τοποθετήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα, ενώ ειδικός συνεργάτης από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία (EU4Health).

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν ιστορίες επιτυχίας σχετικές με τον χώρο της υγείας και της Αποστολής για τον Καρκίνο, αλλά και οι υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου. Τέλος, το ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις δράσεις και τις υπηρεσίες του προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και ως συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις και συνδέσμους, και λοιπούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες, ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2023 στον τομέα της Υγεία και της Αποστολής για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία.

Οι ομιλίες θα γίνουν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας Zoom.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις της ενημερωτικής εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αποστολές και για τη Θεματική της Υγείας, οι οποίες διεξήχθησαν τον Ιανουάριο και είναι διαθέσιμες online.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη, (210 2204913, sxesfingi@ekt.gr), και τη Βαρβάρα Βασιλάκη, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη (210 2204912, vasilaki@ekt.gr).

Ομιλητές

Διοργάνωση