Βαρβάρα Βασιλάκη

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 στο Ορίζοντα Ευρώπη, ΕΚΤ

Η Βαρβάρα είναι οικονομολόγος, ειδική σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης διεθνών έργων, τόσο σε εταιρικά περιβάλλοντα όσο και με διεθνείς οργανισμούς. Έχει εργασιακή εμπειρία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ανάλυσης πολιτικής και ισοτιμίας των φύλων, σε χώρες της περιοχής ΜΑΒΑ και έχει εργαστεί σε περισσότερες από 4 χώρες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Από το 2018 ως σύμβουλος καινοτομίας στο EKT υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στη μετάβασή τους σε μια Κυκλική και Ψηφιακή Οικονομία. Εργάζεται ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσιο και συμμετέχει ως μέλος κλαδικών ομάδων εμπειρογνωμόνων σε θέματα Αγροδιατροφής και Τουρισμού & Πολιτιστικής Κληρονομιάς.