Χρηματοδότηση

Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Διδακτορικά Δίκτυα των Marie Skłodowska-Curie Actions στον Ορίζοντα Ευρώπη
11.05.2023 Διαδικτυακά
Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Επιστήμες Μηχανικού". Webinar 2: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δικτύωση και επιχειρηματικότητα
25.05.2023 Διαδικτυακά
Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Επιστήμες Μηχανικού". Webinar 1: Δημιουργία, ενδυνάμωση βιογραφικού
18.05.2023 Διαδικτυακά
Horizon Europe Health & SSH Brokerage event
05.06.2023 Παρίσι, Γαλλία
CLUSTER Health - Horizon Europe Brokerage Event 2024
02.06.2023 Διαδικτυακά
Εκδήλωση Δικτύωσης EUROFED 2023 στον τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας
31.05.2023 Toulon, France
Innovation matchmaking event European Defence Fund Greece – The Netherlands
08.05.2023
Διαδικτυακό Σεμινάριο "EIT Structure and Funding opportunities"
06.03.2023 Διαδικτυακά
Διαδικτυακή Εκδήλωση "National and European Funding Event for Greek business"
21.02.2023 Διαδικτυακά
Ημερίδα “Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ώριμες Ερευνητικές Ομάδες του ΓΠΑ”
13.02.2023 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Pages

Subscribe to Χρηματοδότηση