Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Δράσεις Doctoral Networks των Marie Skłodowska Curie Actions

Πότε και πού;

20.05.2024
Διαδικτυακά

lIVE NOW

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Δίκτυο Πράξη σας προσκαλούν στην Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Δράσεις Doctoral Networks των Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη, που διοργανώνουν τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 (10.00-13.00) διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την επικείμενη πρόσκληση της Δράσης "Διδακτορικά Δίκτυα (Doctoral Networks)" του Προγράμματος MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) του Ορίζοντα Ευρώπη, και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA), Απόστολο Παραλίκα, Project Advisor, αλλά και σε ωφελούμενους των Δράσεων Doctoral Networks MSCA που έχουν προσκληθεί ώστε να παρέχουν συμβουλές και καλές πρακτικές από την εμπειρία τους προς τους ενδιαφερόμενους.

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος MSCA της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές ανώτερων βαθμίδων και μέλη ΔΕΠ, από όλα τα επιστημονικά πεδία, σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, καθώς και όλους/ες τους/ις εμπλεκόμενους/ες του συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής προτάσεων στη Δράση Doctoral Networks δεν έχουν μεμονωμένοι ερευνητές/ριες και επαγγελματίες από οποιονδήποτε τομέα, αλλά διεθνείς κοινοπραξίες πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων μη ακαδημαϊκών οργανισμών. Θα πρέπει οι κοινοπραξίες να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες, καθεμία εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα του Horizon Europe και με τουλάχιστον μία από αυτές εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Ευκαιρίες για μεμονωμένους/ες ερευνητές/ριες προκύπτουν έμμεσα από τη Δράση, μέσω των Διδακτορικών Δικτύων που έχουν ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Οι αιτήσεις για διδακτορικές υποτροφίες υποβάλλονται απευθείας σε ανοικτές θέσεις που διαφημίζονται από τα εν λόγω Δίκτυα διεθνώς.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δρ Νάνσυ Μεγρέμη, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions στο ΕΚΤ, και ο Δρ Άγγελος Ντάντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions στο ΙδΕΚ. 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας Zoom στην ελληνική γλώσσα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (amegremi@ekt.gr) και τον Henry Scott (hscott@ekt.gr), Εθνικά Σημεία Επαφής για τις Δράσεις MSCA στο ΕΚΤ.

Η ημερίδα πραγματοποιείται από το ΕΚΤ, το ΕΚΕΤΑ, το Δίκτυο Πράξη και το ΙδΕΚ, Εθνικά Σημεία Επαφής της Ελλάδας και της Κύπρου για τις Δράσεις MSCA του Ορίζοντα Ευρώπη, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency - REA).

Διοργάνωση