Δρ Σωσάννα Κολυβά

Εθνική Εκπρόσωπος MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, Ινστιτούτο Παστέρ

Η Δρ Σωσάννα Κολυβά είναι εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ στην Shadow Committee του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions,  Αναπληρώτρια Εθνική Εκπρόσωπος στο πρόγραμμα SCI, Health, Demographic Change and Well Being/Horizon 2020 και Εκπρόσωπος στο States Representatives Group, Innovative Medicines Initiative 2.

Εργάζεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, είναι  Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Bicocca του Μιλάνου για θέματα Ερευνητικών Υποδομών  και έχει εργασθεί στο παρελθόν στο Τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Είναι απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού από το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι.  Επίσης, έχει Masters Science, Technology Studies (STS).