Δρ Σωσσάνα Κολυβά

Εθνική Εκπρόσωπος για τις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, Ινστιτούτο Παστέρ

Η Δρ Σωσάννα Κολυβά είναι εκπρόσωπος της ΓΓΕΚ στην Programme Committee του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions.

Εργάζεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, είναι  Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Bicocca του Μιλάνου για θέματα Ερευνητικών Υποδομών  και έχει εργασθεί στο παρελθόν στο Τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και έχει διατελέσει εκπρόσωπος της σε πολλές επιτροπές και fora.

Είναι απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού από το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι.  Επίσης, έχει Masters σε Science, Technology Studies (STS) από το ΕΚΠΑ.