Επιστήμη

Morning Health talks: Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Φαρμακευτική και την Υγεία
13.10.2021 Διαδικτυακά
Εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον τομέα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη
29.10.2021 Διαδικτυακά
Ημέρες Καινοτομίας 2021 από το ΕΚΤ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
03.11.2021 έως 05.11.2021 Διαδικτυακά
Ημερίδα “Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης - Access and Search Services”
30.09.2021 Διαδικτυακά
Program Summer School for Data and Algorithms on ST&I Studies
22.09.2021 έως 24.09.2021 Διαδικτυακά και με φυσική παρουσία στο ΑΠΘ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021
30.09.2021 έως 03.10.2021 Διαδικτυακά
Εκπαιδευτικό εργαστήριο για μεταδιδακτορικές Υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη
14.09.2021 Διαδικτυακά
16o Ετήσιο Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Οικονομία της Γνώσης
16.07.2021 έως 18.07.2021 Διαδικτυακά
Διαδικτυακή εκδήλωση "Ευκαιρίες χρηματοδότησης & δικτύωσης στον Ορίζοντα Ευρώπη στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Βιομηχανίας και του Διαστήματος"
19.07.2021 Διαδικτυακά
Διαδικτυακή εκδήλωση "Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη"
14.07.2021 Διαδικτυακά

Pages

Subscribe to Επιστήμη