Επιστήμη

Διαδικτυακή εκδήλωση "Ο Ψηφιακός Πολιτισμός στα χέρια της Εκπαίδευσης"
30.03.2022
Συνέδριο "Επιστήμη και πολιτική: Πεδία σύμπραξης και έντασης – φορείς και πρακτικές"
16.03.2022 έως 18.03.2022 Διαδικτυακά
Διαδικτυακή Ημερίδα "Παραδοσιακές Τέχνες στην σύγχρονη εποχή"
10.03.2022 Διαδικτυακά
Διαδικτυακή εκδήλωση: "MSCA & Erasmus+: Συνέργειες για την ενδυνάμωση και τον μετασχηματισμό του συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας"
01.03.2022 Διαδικτυακά
2ο Συνεδρίο για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Καινοτομία στην Υγεία με θέμα: «Η Υγεία ως Κινητήρια Δύναμη για την Ελληνική Οικονομία»
23.02.2022 Διαδικτυακά
Διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης για την Αποστολή για τον Καρκίνο του Ορίζοντα Ευρώπη
14.02.2022 Διαδικτυακά
Διαδικτυακή εκδήλωση «Ορίζοντας Ευρώπη: Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας στον τομέα της Υγείας»
02.02.2022 Διαδικτυακά
Διαδικτυακή εκδήλωση «Ευρωπαϊκά προγράμματα για την αντιμετώπιση του Καρκίνου»
21.12.2021 Διαδικτυακά
Διαδικτυακή παρουσίαση Διαγωνισμού «Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής»
09.11.2021 Διαδικτυακά
Webcast «Καινοτομία, εργαλεία και υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Η πρόκληση COVID-19»
10.11.2021 Διαδικτυακά

Pages

Subscribe to Επιστήμη