Έρευνα

Empowering Discovery in Open Social Sciences and Humanities: Διεθνές συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου TRIPLE
22.11.2021 έως 24.11.2021 Virtual Event
Morning Health talks: Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Φαρμακευτική και την Υγεία
13.10.2021 Διαδικτυακά
Εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον τομέα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη
29.10.2021 Διαδικτυακά
Ημέρες Καινοτομίας 2021 από το ΕΚΤ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
03.11.2021 έως 05.11.2021 Διαδικτυακά
Συνέδριο Enterprise Europe Network: Συζήτηση για την ψηφιακή οικονομία με συμμετοχή του ΕΚΤ
30.09.2021 Διαδικτυακά
Ημερίδα "REDI - Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές, O τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ"
28.09.2021 Διαδικτυακά
Ημερίδα “Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης - Access and Search Services”
30.09.2021 Διαδικτυακά
Program Summer School for Data and Algorithms on ST&I Studies
22.09.2021 έως 24.09.2021 Διαδικτυακά και με φυσική παρουσία στο ΑΠΘ
Εκπαιδευτικό εργαστήριο για μεταδιδακτορικές Υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη
14.09.2021 Διαδικτυακά
16o Ετήσιο Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Οικονομία της Γνώσης
16.07.2021 έως 18.07.2021 Διαδικτυακά

Pages

Subscribe to Έρευνα