Γιώργος Μέγας

Συντονιστής Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, Συντονιστής EIT Health Hub | ΕΚΤ

Ο Γεώργιος είναι σύμβουλος καινοτομίας και πράσινης ψηφιακής μετάβασης στο EKT. Από το 2016 είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το ICT και το FET/EIC στον Ορίζοντα 2020 και πλέον είναι ΕΣΕ για τον Ορίζοντα Ευρώπη – συντονιστής του Cluster 4 (Digital, Industry, Space). Τα τελευταία 5 χρόνια συντονίζει το EIT Health HUB για την Ελλάδα, τον σημαντικότερο Ευρωπαϊκό επιταχυντή startup και υποστήριξης σπουδαστών στον τομέα της υγείας.

Είναι μέλος του ΕΕΝ του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης διεθνών επιχειρηματικών και ερευνητικών συνεργασιών στον κόσμο, έχοντας να επιδείξει πολλές επιτυχημένες συνεργασίες. Ακόμα, είναι διαχειριστής Ευρωπαϊκών έργων και μέλος της ομάδας ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αγροτική Ανάπτυξη-Leader) και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (H2020, Life, EEA grants, κ.α.).