Επιχειρηματικότητα

4th ΕΙΤ Health - NBG and EKT seeds Pipeline and recruitment event
09.12.2021 Διαδικτυακά
STARTUP3 Brokerage Day
29.11.2021 Sophia Antipolis, Γαλλία
11ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “e-Government Forum”
16.11.2021 έως 18.11.2021 Διαδικτυακά
Unlimited Abilities Days 2021
30.10.2021 Διαδικτυακά
Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Φυσικές Επιστήμες-Μαθηματικά". Webinar 2: Πρόσβαση στη χρηματοδότηση, δικτύωση
18.11.2021 Διαδικτυακά
Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Φυσικές Επιστήμες-Μαθηματικά". Webinar 1: Δημιουργία, ενδυνάμωση βιογραφικού
11.11.2021 Διαδικτυακά
Morning Health talks: Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Φαρμακευτική και την Υγεία
13.10.2021 Διαδικτυακά
Εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον τομέα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη
29.10.2021 Διαδικτυακά
Ημέρες Καινοτομίας 2021 από το ΕΚΤ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
03.11.2021 έως 05.11.2021 Διαδικτυακά
Συνέδριο Enterprise Europe Network: Συζήτηση για την ψηφιακή οικονομία με συμμετοχή του ΕΚΤ
30.09.2021 Διαδικτυακά

Pages

Subscribe to Επιχειρηματικότητα