Δρ Xριστ. Κυριακοπούλου

Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Δρ Χριστίνα Κυριακοπούλου είναι επιστημονικός υπάλληλος στον τομέα της έρευνας για την υγεία, στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, είναι κάτοχος διδακτορικού στη βιοχημεία και κατείχε μεταδιδακτορικές θέσεις στους τομείς της μοριακής βιολογίας και της ανάλυσης του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Η κ. Κυριακοπούλου εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2004 και συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτικής της έρευνας της Ευρωπαικής Ενωσης για την υγεία στους τομείς της γονιδιωματικής, των σπάνιων ασθενειών, των τεχνολογιών για την ανάλυση των δεδομένων της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των in-silico εργαλείων για την ανάπτυξη εξατομικευμένης ιατρικής  και της τεχνητής νοημοσύνης για την υγεία.