Δρ Xριστ. Κυριακοπούλου

Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Χριστίνα Κυριακοπούλου είναι επιστημονικός υπάλληλος στον τομέα της πολιτικής της έρευνας για τις σπάνιες ασθένειες και των δεδομένων της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της in-silico ιατρικής και της τεχνητής νοημοσύνης για την υγεία στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κ. Κυριακοπούλου είναι κάτοχος διδακτορικού στη βιοχημεία από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατείχε μεταδιδακτορικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη μοριακή βιολογία, στην ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη βιοπληροφορική. Η κ. Κυριακοπούλου εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2004 και συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτικής της Ευρωπαικής Ενωσης για την υγεία στους τομείς των σπάνιων ασθενειών, των καινοτόμων τεχνολογιών για την ανάλυση των δεδομένων της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αλγόριθμων για την ανάπτυξη προγνωστικής και εξατομικευμένης ιατρικής.