ΓΓΕΤ και ESA προωθούν την ίδρυση Γραφείου ESERO στην Ελλάδα για την ανάδειξη της σημασίας του Διαστήματος στην εκπαίδευση

Το προς ίδρυση Γραφείο ESERO στην Ελλάδα θα αποτελέσει μέλος του δικτύου ESERO (European Space Education Resource Office), το οποίο μέχρι σήμερα αριθμεί 10 Γραφεία που καλύπτουν 13 κράτη-μέλη της ESA.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency - ESA) αναζητούν φορείς με δραστηριότητα στα αντικείμενα της παιδαγωγικής μεθόδου STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) και του Διαστήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ίδρυση και λειτουργία Γραφείου ESERO στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιείται ενημερωτική ημερίδα στις 19 Μαϊου στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Το ESERO (European Space Education Resource Office) είναι ένα συνεργατικό έργο μεταξύ της ESA και των κρατών-μελών, το οποίο με όχημα το ελκυστικό αντικείμενο του Διαστήματος, αποσκοπεί:

  • στην ενσωμάτωση/ενίσχυση της διδασκαλίας STEM στη βασική εκπαίδευση,
  • στην άρση της αντίληψης ότι «η επιστήμη αφορά μόνο τις ιδιοφυΐες» και  στην παροχή κινήτρων στους μαθητές πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στην επιστήμη και τεχνολογία και
  • στην ανάδειξη της σημασίας του Διαστήματος στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων αξιοποιείται το υφιστάμενο υλικό του Γραφείου ESERO/ESA, προσαρμοσμένο όμως στα δεδομένα, τους στόχους και τις απαιτήσεις του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος του εκάστοτε κράτους-μέλους.

Πρωτεύων στόχος της δραστηριότητας του Γραφείου ESERO είναι η ενεργοποίηση δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστές» σε εκατομμύρια μαθητές στην Ευρώπη.  Το Γραφείο ESERO πραγματοποιεί, σε όλη την επικράτεια της χώρας, περιοδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε δάσκαλους και καθηγητές στα οποία παρέχονται οι σχετικές μεθοδολογίες και το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό για την υποστήριξη του διδακτικού τους έργου. 

Επιπρόσθετα, για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του ESERO γίνεται χρήση πραγματικών δεδομένων και εφαρμογών σχετικών με την επιστήμη του Διαστήματος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες με ειδίκευση στο Διάστημα, ακόμα και αστροναύτες!

Το προς ίδρυση  Γραφείο ESERO στην Ελλάδα θα αποτελέσει μέλος του δικτύου ESERO (www.esa.int/esero), το οποίο μέχρι σήμερα αριθμεί 10 Γραφεία που καλύπτουν 13 κράτη-μέλη της ESA.

Ενημερωτική Ημερίδα για την ίδρυση Γραφείου ESERO στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο προετοιμασίας του ελληνικού Γραφείου ESERO, η ΓΓΕΤ και η ESA συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για δημόσιους και ιδιωτικούς μη-κερδοσκοπικούς φορείς της χώρας ενεργούς στον παιδαγωγικό τομέα. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 στο αμφιθέατρο Ε.Ι. Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα,  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: vkas@gsrt.gr  και a.chiotellis@gsrt.gr  έως την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 ώρα 11:00 π.μ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)