Παιδαγωγικός Λόγος: Ένα περιοδικό εκπαιδευτικού προβληματισμού διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Το νέο τεύχος του περιοδικού, που διατίθεται διαδικτυακά, εστιάζει στην εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών, ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα αλλά και απαιτητικά σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα.

Το ψηφιακό περιβάλλον της υπηρεσίας ePublishing  του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εμπιστεύθηκε το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ηλεκτρονική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση».

Ο «Παιδαγωγικός Λόγος» επιχειρεί να αποτελέσει μια διεπιστημονική ερευνητική παρουσία στον ευρύτερο χώρο των Επιστημών του Ανθρώπου, με αναφορά στον διάλογό τους με τις Επιστήμες της Ζωής, με άξονα και απόληξη την αγωγή και την εκπαίδευση του ανθρώπου. Παράλληλα, η θεματολογία του περιοδικού επεκτείνεται σε προσεγγίσεις φιλοσοφικού, θεολογικού, ψυχολογικού και κοινωνιολογικού προσανατολισμού, κυρίως όταν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αγωγή του ανθρώπου.

To EKT, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση, τη φιλοξενία και τη διάθεση του περιοδικού. Tο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι υπεύθυνο για την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου της εκάστοτε επιστημονικής έκδοσης.

Η υπηρεσία ePublishing του ΕΚΤ που αποτελείται από τρεις πλατφόρμες διαχείρισης, φιλοξενίας και προβολής επιστημονικών περιοδικών (eJournals), πρακτικών συνεδρίων (eProceedings) και μονογραφιών (eBooks), καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας και απευθύνεται τόσο σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, όσο και σε λαογραφικά ιδρύματα και σε πολιτιστικούς συλλόγους.

Μέχρι σήμερα 59 φορείς περιεχομένου έχουν αξιοποιήσει τις τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει η υπηρεσία και έχουν δημοσιεύσει ψηφιακά 53 επιστημονικά περιοδικά, 9 πρακτικά συνεδρίων και 22 μονογραφίες. Πλέον, οι επισκέπτες της πλατφόρμας eJournals του ΕΚΤ μπορούν να μελετήσουν και το τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος», το οποίο κυκλοφόρησε με ειδικό αφιέρωμα στην Χαρισματικότητα.

Ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος»

Ο «Παιδαγωγικός Λόγος», ως «Τετράμηνη Έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού», ιδρύθηκε το 1995 από τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Θεοδωρόπουλο, εξέχουσα μορφή της Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής στον γερμανόφωνο χώρο.

Το στίγμα του «Παιδαγωγικού Λόγου», το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, δίνεται στο πρώτο του τεύχος 1/1995: «Ο Παιδαγωγικός Λόγος είναι μια απόπειρα ερμηνείας αυτονόητων ή ακατανόητων δρώμενων της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Είναι ένα ανοιχτό στις διαφορές και αδέσμευτο περιοδικό, το οποίο φιλοξενεί κάθε συνήγορο λόγο της παιδικότητας, ανιχνεύει τα νοήματά και τη διακονεί έμπρακτα. Είναι ένα βήμα που ιχνηλατεί το φαινόμενο της αγωγής και πρωτίστως του Είναι του αγώγιμου ανθρώπου. Όμως δεν εξαντλείται στην επιστημονική φιλαρέσκεια της παιδαγωγικής ειδημοσύνης και πασχίζει για τον επαναπροσδιορισμό του όλου της ανθρώπινης οντότητας μέσα από την παιδαγωγική προοπτική».

Από το 2021 φορέας έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος» είναι το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας»), με έδρα τη Λάρισα. Η διασύνδεση του περιοδικού με το συγκεκριμένο Τμήμα, οδήγησε στη διεύρυνση των προβληματισμών και της εστίασης του περιοδικού προς τον διάλογο των Επιστημών του Ανθρώπου με τις Βιοεπιστήμες/ Επιστήμες της Ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες για τον εκδότη, τη συντακτική επιτροπή και το περιεχόμενο της περιοδικής εκδοτικής σειράς διατίθενται στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ.

Με αφορμή τη νέα αυτή εκδοτική συνεργασία του ΕΚΤ με το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας προτρέπουμε να μελετήσετε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού που μόλις κυκλοφόρησε με ειδικό αφιέρωμα στην Χαρισματικότητα.

Τόμ. 27, Αρ. 1 (2021)

Μελετήστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού

Η εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα αλλά και απαιτητικά σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα. Ορισμένοι επικριτές της χαρισματικής εκπαίδευσης τείνουν να την αντιμετωπίζουν ως μια αντιδημοκρατική και ελιτίστικη προσπάθεια «ανάδειξης των ικανότερων» και ως ένα επικίνδυνο εγχείρημα για υψηλότερες βαθμολογίες στις σχολικές δοκιμασίες εις βάρος του βάθους και του εύρους της γνώσης και της παιδείας. Παρ’ όλα αυτά, πολλά από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της χαρισματικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζονται από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο «Περί Χαρισματικότητος» αφιερωματικό τεύχος του «Παιδαγωγικού Λόγου» κατεβλήθη προσπάθεια ανάδειξης εξειδικευμένων και σύγχρονων ερευνητικών πορισμάτων, τα οποία να ικανοποιούν την ανάγκη των εκπαιδευτικών για πληρέστερη κατανόηση του χαρακτήρα της χαρισματικότητας και την ενημέρωσή τους για μια σειρά αποτελεσματικών εκπαιδευτικών στρατηγικών ως προς τη διδασκαλία των χαρισματικών μαθητών.

Τον εικοστό πρώτο αιώνα τέθηκαν στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος ποικίλα κοινωνικά και ψυχολογικά θέματα που συνδέονται με τη χαρισματικότητα. Τα εν λόγω θέματα, ορισμένα εκ των οποίων αναλύονται διεξοδικά στα κεφάλαια του ειδικού τεύχους, αφορούν την αυτοαντίληψη και τη συναισθηματική νοημοσύνη των χαρισματικών μαθητών, τον ρόλο των γενετικών και βιολογικών παραγόντων στη διαμόρφωση της νοημοσύνης, τις αιτίες της υποεπίδοσης, την πολιτισμική ετερότητα της χαρισματικότητας, την επαγγελματική συμβουλευτική των χαρισματικών μαθητών, τις διεθνείς εκπαιδευτικές πρακτικές της χαρισματικής εκπαίδευσης και τις στρατηγικές διαχείρισης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των χαρισματικών μαθητών.

Την επιστημονική επιμέλεια του τεύχους έχει ο Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Στην παρούσα φάση στο αρχείο των τευχών του περιοδικού είναι διαθέσιμο μόνο το τελευταίο τεύχος. Τους επόμενους μήνες το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα αναρτήσει στη συγκεκριμένη ενότητα όλα τα προγενέστερα τεύχη του περιοδικού.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΚΤ