ΜΗΤΙΔΑ: Ανακαλύψτε 1.200.000 ψηφιακά τεκμήρια και δημιουργήστε εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας τα εργαλεία της ΜΗΤΙΔΑΣ, μπορούν να αναζητήσουν ψηφιακό περιεχόμενο, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά σενάρια, θεματικούς χάρτες, ηλεκτρονικά μαθήματα και να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους.

Η ΜΗΤΙΔΑ, η διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και για την υποβοήθηση του έργου των εκπαιδευτικών, αναβαθμίστηκε τεχνικά και εμπλουτίστηκε με νέες ψηφιακές συλλογές προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πλέον, περισσότερες από 1.200.000 πηγές περιεχομένου είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο για εκπαιδευτική επανάχρηση.

Σε μια εποχή όπου το έγκριτο και τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό στον χώρο της εκπαίδευσης, το ΕΚΤ παρέχει στους δασκάλους και στους καθηγητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 4 διαδικτυακές εφαρμογές και έναν τεράστιο όγκο εκπαιδευτικών πηγών και επιστημονικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές και τις ελεύθερα προσβάσιμες ψηφιακές πηγές του ΕΚΤ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργαστούν από απόσταση, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.

Εκπαιδευτικές εφαρμογές και θεματικές ενδιαφέροντος

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες που παρέχει η ΜΗΤΙΔΑ, μπορούν να αναζητήσουν ψηφιακό περιεχόμενο εστιασμένο στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, να συνεργαστούν μεταξύ τους, να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό ψηφιακό περιεχόμενο και να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις 4 διαδικτυακές εφαρμογές που προσφέρει η ΜΗΤΙΔΑ, μπορούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό για  3 διαφορετικές θεματικές περιοχές: για την αρχαία ελληνική και βυζαντινή ιστορία, για τη νεότερη ελληνική ιστορία και για το φυσικό και το αστικό περιβάλλον.

Αξιοποιώντας την εφαρμογή των ομάδων συνεργασίας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν τα δικά τους δίκτυα χρηστών και στη συνέχεια να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά σενάρια, θεματικούς χάρτες και ηλεκτρονικά μαθήματα μέσω των αντίστοιχων 3 διαδικτυακών εφαρμογών.

Ήδη στην ΜΗΤΙΔΑ είναι διαθέσιμα 13 παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων6 ειδικοί θεματικοί χάρτες και 25 ηλεκτρονικά μαθήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανακαλύψτε εκπαιδευτικά σενάρια για τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή και για τον Παρθενώνα, θεματικούς χάρτες για τα απειλούμενα ζώα της Ελλάδας και για τα τραγούδια και χοροί της Θράκης και ηλεκτρονικά μαθήματα για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία στα χρόνια των Μακεδόνων.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ, μπορούν να συνδεθούν στο διαδικτυακό της περιβάλλον είτε μέσω του συστήματος ενιαίας πρόσβασης «Single Sign-On» του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), είτε μέσω του συστήματος ενιαίας πρόσβασης «Single Sign-On» του ΕΚΤ.

Διαθέσιμες πηγές ψηφιακού περιεχομένου

Μέχρι στιγμής η ΜΗΤΙΔΑ παρέχει πρόσβαση σε περισσότερές από 1.200.000 πηγές ψηφιακού περιεχομένου. Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας κλίμακας που αναζητούν εστιασμένο ψηφιακό περιεχόμενο για να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας, μπορούν να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά αποθετήρια, τους καταλόγους των βιβλιοθηκών και την πύλη αναζήτησης πολιτιστικού περιεχομένου searchculture.gr που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ. Ήδη στην πύλη πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr συγκεντρώνονται 526.587 ψηφιακά τεκμήρια.

Αντίστοιχα, εκπαιδευτικοί με ερευνητικές ανησυχίες, που στοχεύουν στην επαγγελματική τους αυτοβελτίωση, στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη και στον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών τους, μπορούν να ανατρέξουν στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), στην υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων ΕΚΤepublishing και στην πύλη επιστημονικού περιεχομένου openarchives.gr, να μελετήσουν το περιεχόμενο διδακτορικών διατριβών, ερευνητικών άρθρων και επιστημονικών εισηγήσεων και να εξετάσουν ενδιαφέρουσες πτυχές της Εκπαίδευσης. Στην πύλη επιστημονικού περιεχομένου OpenArchives.gr είναι ήδη διαθέσιμα 750.226 ψηφιακά τεκμήρια, ενώ στο ΕΑΔΔ υπάρχουν 1.879 διδακτορικές διατριβές για το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναζητούν εστιασμένο ψηφιακό περιεχόμενο για την αρχαία ελληνική ιστορία, μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία πλοήγησης που παρέχει η ΜΗΤΙΔΑ, να ανατρέξουν στην ενότητα των αποθετηρίων και να εντοπίσουν υλικό αναφοράς για τον κυκλαδικό πολιτισμό, για την περίφημη Ζωφόρο του Παρθενώνα, για την Αθηναϊκή Ακρόπολη και για το Μακεδονικό Βασίλειο.

Στη ΜΗΤΙΔΑ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να αναζητήσουν εστιασμένο ψηφιακό περιεχόμενο για την νεότερη ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό, τις τέχνες και τη μουσική.

Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να αναζητήσουν υλικό σχετικό με τη δασοπονία, μπορούν να επισκεφτούν το αποθετήριο «Θεόφραστος», του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων. Ψηφιακά τεκμήρια για θέματα βιοποικιλότητας, υγροτόπων, δασών, προστατευόμενων περιοχών και υδάτων μπορεί κανείς να εντοπίσει στην ψηφική συλλογή του του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Τέλος, ενδιαφέροντα άρθρα για το φυσικό και το αστικό περιβάλλον είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του «Δελτίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας» και στον δικτυακό τόπο του επιστημονικού περιοδικού «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία».

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ

Μάθετε Περισσότερα