Έναρξη λειτουργίας της πρώτης θερμοκοιτίδας της ESA στην Ελλάδα για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του Διαστήματος

Η θερμοκοιτίδα θα ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εφαρμογές του Διαστήματος σε εφαρμογές της καθημερινότητας και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Εγκαινιάστηκε η πρώτη θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA Business Incubation Centre) στην Ελλάδα για τη στήριξη startups που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Διαστήματος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή του νέου Γενικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ESA) Joseph Aschbacher και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και εκπροσώπους των 22 μελών του Οργανισμού.

Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη λειτουργίας της θερμοκοιτίδας και τις προοπτικές που ανοίγονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις. «Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση με τις νέες τεχνολογίες αιχμής όπως η εκτύπωση 3D, μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, ψηφιοποίηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Internet of Things εξασφαλίζουν ευκαιρίες για οικοσυστήματα επιχειρήσεων τόσο γύρω από τον τομέα του Διαστήματος όσο και σε άλλους τομείς. Το ESA BIC είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένων μηχανισμών για ενίσχυση ανάλογων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ανυπομονώ να δω startups από την Ελλάδα να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της παρουσίας του ESA BIC στην Ελλάδα».

Η λειτουργία του ελληνικού ESA BIC είναι το αποτέλεσμα πολύμηνης προσπάθειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ESA, για την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική αλλά και στην αποκόμιση ωφελειών για την εθνική οικονομία.

Αντικείμενο του ESA BIC Greece θα είναι η στήριξη ελληνικών startups που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών για τον χώρο του Διαστήματος. Η θερμοκοιτίδα θα ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εφαρμογές του Διαστήματος σε εφαρμογές της καθημερινότητας και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των startups και της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Η λειτουργία του ESA BIC πραγματοποιείται από τον φορέα υλοποίησης Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, κατόπιν ανοιχτής δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε από την  ESA. Το Corallia θα συνεργάζεται στενά με την ESA για την υποστήριξη έως και 25 ελληνικών startups για 5 έτη με αντικείμενο σχετικό με τις τεχνολογίες του Διαστήματος. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, αναλαμβάνει την υποχρέωση στέγασης των νεοφυών επιχειρήσεων και της παροχής τεχνικών και νομικών συμβουλών καθώς και οικονομικής στήριξης €50.000 ανά εταιρεία.

Μερικά από τα οφέλη της λειτουργίας του ESA BIC στην Ελλάδα είναι:

  • Η ενεργή συμμετοχή των νεοφυών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη καινοτομίας
  • Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενθάρρυνση των επενδύσεων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου
  • Η υποστήριξη της μεταφοράς τεχνογνωσίας από και προς τον τομέα του Διαστήματος
  • Η χρήση εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
  • Η δημιουργία συνεργειών με την βιομηχανία άλλων κρατών που συμμετέχουν στα προγράμματα της ESA
  • Η ανάπτυξη συμπληρωματικών συνεργειών στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.

Σχετικά με τα ESA BICs

Η ESA εγκαινίασε τον θεσμό των κέντρων επώασης επιχειρήσεων το 2003 και σήμερα λειτουργούν 20 ESA Business Incubation Centres σε όλη την Ευρώπη. Περίπου 180 startups επιλέγονται κάθε χρόνο για ένταξη στα ESA BICs, ενώ μέχρι σήμερα ο θεσμός έχει δημιουργήσει περισσότερες από 700 επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ESA-BIC, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης