Πρόσκληση υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων στη Θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα

Το ESA BIC Greece, η πρώτη θερμοκοιτίδα στην Ελλάδα για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών με δεδομένα που λαμβάνουν από το Διάστημα, θα παρέχει υποστήριξη σε 25 startups τα επόμενα επτά χρόνια.

Η Θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece) ανακοίνωσε τη Μόνιμη Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Επιχειρηματικών Σχεδίων για την περίοδο 2021-2025, με 1η προθεσμία υποβολής στις 28 Ιουνίου 2021.

Το ESA BIC Greece είναι η πρώτη θερμοκοιτίδα στην Ελλάδα για τη στήριξη ελληνικών startups που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λύσεων με τη χρήση δεδομένων και υπηρεσιών που λαμβάνουμε από το Διάστημα, στην ανάπτυξη τεχνολογιών για το Διάστημα (New Space), και στη μεταφορά τεχνολογίας από εφαρμογές Διαστήματος σε εφαρμογές για οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα. Στη θερμοκοιτίδα θα υποστηριχθούν 25 ελληνικές startups στην επόμενη επταετία.

Το ESA BIC Greece δίνει οικονομική στήριξη €50.000 ανά startup (χωρίς είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο), τεχνική, επιχειρηματική και νομική συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα διαστήματος, καθώς και πρόσβαση στο εκτεταμένο δίκτυο της ESA και του Corallia, σε υποδομές, λογισμικό, δεδομένα και σε δίκτυο χρηματοδοτών. Οι startups που θα επιλεχθούν έχουν δικαιώματα χρήσης του ESA BIC brand και στέγασης στο Athens innohub.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ενημερωτικές συνεδρίες για την καλύτερη πληροφόρηση τους, εκφράζοντας ενδιαφέρον στη διεύθυνση https://www.esa-bic.gr/apply. Στο ίδιο σημείο υπάρχει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής, το πλήρες πακέτο της μόνιμης ανοικτής πρόσκλησης, και η φόρμα υποβολής. Η ομάδα του ESA BIC Greece θα παραδώσει ένα διαδικτυακό masterclass υποβολής στις 23 Ιουνίου.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα (όχι άνω των 5 ετών), και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν με άδεια εργασίας εντός της Ελλάδας με υποχρέωση ίδρυσης νομικής οντότητας.

Το ESA BIC Greece αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στις εθνικές στρατηγικές καινοτομίας και Διαστήματος της Ελλάδας, να υποστηρίξει τη μεταφορά τεχνολογίας από και προς τον διαστημικό τομέα, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη, ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης στην υγεία.

Ο τομέας του Διαστήματος αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, απασχόλησης, και ανταγωνιστικότητας σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Πρόκειται για μια αγορά άνω των €200Β παγκοσμίως, η οποία μεγαλώνει με ρυθμό 9% κατά μέσο όρο τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ στην Ελλάδα κινείται με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης ακόμη και μέσα στην κρίση. Σύμφωνα με αναλύσεις του OECD και της EUROSTAT, ο συντελεστής Επιστροφής της Επένδυσης (ROI) για τις τεχνολογίες του διαστήματος είναι περίπου 6, δηλαδή για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στο διάστημα αναμένεται να δημιουργηθούν τουλάχιστον 6 ευρώ από την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων.

Η λειτουργία του ελληνικού ESA BIC είναι το αποτέλεσμα του προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική. To Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά είναι ο φορέας που του έχει ανατεθεί η λειτουργία του ESA BIC Greece.

Σημειώνεται ότι η ESA εγκαινίασε τον θεσμό των κέντρων επώασης επιχειρήσεων το 2003 και σήμερα λειτουργούν 22 ESA Business Incubation Centres σε όλη την Ευρώπη. Περίπου 200 startups επιλέγονται κάθε χρόνο για ένταξη στα ESA BICs, ενώ μέχρι σήμερα ο θεσμός έχει δημιουργήσει περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη.

Startups που έχουν υποστηριχθεί από τα ESA BICs αναπτύσσουν τεχνολογίες για εκτοξευτήρες, drones, δορυφόρους, τηλεπικοινωνίες, πλατφόρμες δεδομένων καθώς και υπηρεσιών για τον αγροτικό τομέα, την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία, την ναυτιλία, τις μεταφορές, την ασφάλεια, κ.λπ.

Στους τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το ESA BIC Greece την Ελλάδα είναι όλες οι τεχνολογίες μικροδορυφόρων, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 5G και οπτικών, κάθε μορφής εφαρμογών πλοήγησης και παρατήρησης της Γης με έμφαση στη υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα και των δραστηριοτήτων στη θάλασσα.

Μέσα στο 2021 θα υπάρξει και δεύτερη προθεσμία υποβολής τον Οκτώβριο και έπειτα δυο προθεσμίες κάθε χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες ή έκφραση ενδιαφέροντος στο www.esa-bic.gr. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία επικοινωνήστε στο +30.210.63.00.770 ή στο info@esa-bic.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ESA-BIC Greece