Πρόσκληση για συμμετοχή βιομηχανικών εταίρων στην ερευνητική κοινοπραξία της ΕΕ για το Γραφένιο

Ο βασικός στόχος της κοινοπραξίας για το Γραφένιο είναι να οδηγήσει τα πολυστρωματικά υλικά και άλλα υβριδικά συστήματα Γραφενίου σε ένα σημείο όπου θα μπορούν να φέρουν επανάσταση σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς. Κάτι τέτοιο απαιτεί την εξέλιξη των στόχων και τη διεύρυνση της κοινοπραξίας για το Γραφένιο, με την πάροδο των ετών, τοποθετώντας περισσότερους πόρους στις περιοχές όπου μια τέτοια μετάβαση θα ήταν περισσότερο εφικτή.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εμβληματικής ερευνητικής κοινπραξίας της ΕΕ για το Γραφένιο (Graphene FET Flaghsip), αναζητούνται νέοι βιομηχανικοί εταίροι που φέρνουν συγκεκριμένες βιομηχανικές ικανότητες ή δυνατότητες τεχνολογικής μεταφοράς που να συμπληρώνουν την παρούσα κοινοπραξία. Οι νέοι εταίροι που θα επιλεχθούν, θα ενσωματωθούν στα επιστημονικά και τεχνολογικά πακέτα εργασίας (work packages) του δεύτερου βασικού project υπό το πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 που θα διαρκέσει από την 1η Απριλίου του 2018 έως και τις 31 Μαρτίου του 2020. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι στις 30 Μαϊου 2017 (08:00 π.μ.).

Η κοινοπραξία για το Γραφένιο αποτελεί την ερευνητική ναυαρχίδα της ΕΕ. Ως ένα από τα δύο ορόσημα για τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (Future and Emerging Technologies, FET) μαζί με το «Πρόγραμμα Ανθρώπινος Εγκέφαλος», που κέρδισαν το μεγαλύτερο ερευνητικό βραβείο αριστείας στην ιστορία της ΕΕ, η κοινοπραξία έχει προγραμματιστεί να λάβει χρηματοδότηση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ επί 10 έτη, προκειμένου να διερευνήσει και να αξιοποιήσει εμπορικά τις μοναδικές ιδιότητες του επαναστατικού αυτού υλικού που βασίζεται στον άνθρακα. Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά το ήμισυ από τα προγράμματα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με βασικότερο τον «Ορίζοντα 2020», ενώ το υπόλοιπο θα προέλθει μέσω συμπράξεων σε περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο βασικός στόχος της κοινοπραξίας για το Γραφένιο είναι να οδηγήσει τα πολυστρωματικά υλικά και άλλα υβριδικά συστήματα Γραφενίου σε ένα σημείο όπου θα μπορούν να φέρουν επανάσταση σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς. Κάτι τέτοιο απαιτεί την εξέλιξη των στόχων της κοινοπραξίας για το Γραφένιο, με την πάροδο των ετών, τοποθετώντας περισσότερους πόρους στις περιοχές όπου μια τέτοια μετάβαση θα ήταν περισσότερο εφικτή.

Σχετικά με την επιλεξιμότητα για συμμετοχή στην κοινοπραξία, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμοι εδώ.

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυμαίνεται ανά θεματικό πεδίο. Οι ειδικές περιοχές ενδιαφέροντος και οι απαιτούμενες ικανότητες παρατίθενται ανά θεματική ενότητα:

 • Ecotoxicity Studies
 • Proof-of-Concept - Silicon/Graphene Based Lithium-ion Batteries
 • Cu Cables
 • GRM Fire Retardant
 • Neural Interfaces
 • Automotive Touch Screen
 • Flexible Hybrid Integration (Printed Electronics)
 • Si-graphene Batteries
 • GRM Aerostructures
 • GRM Sensors
 • GRM Sensors End-User (custom electronic circuits for biomedical and sensing applications)
 • SPE Production (screen printed electrodes as transducers for electrochemical biosensing)
 • Graphene UV-LEDs
 • Smart Textiles
 • Yarns and Textile

Παράλληλα, το Διεθνές Συνέδριο Graphene Week 2017 θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αθήνα στις 25-29 Σεπτεμβρίου 2017 (ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel).  Η διοργάνωση του Συνεδρίου ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) από την εμβληματική ερευνητική πλατφόρμα Graphene Flagship. Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου είναι ο Καθηγητής Κώστας Γαλιώτης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΕΧΜΗ και μέλος του Εxecutive Board της ευρωπαϊκής πλατφόρμας. To συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 600 συνέδρους και θα το προλογίσει  ο κάτοχος Νόμπελ Φυσικής (2010) για την ανακάλυψη του γραφενίου, Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Manchester, Konstantin Novoselov.   

Το Συνέδριο Graphene Week αποτελεί το επίσημο συνέδριο της ερευνητικής κοινοπραξίας Graphene Flagship και πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2008 σε διαφορετική πόλη. Η δομή του συνεδρίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, προφορικές διαλέξεις και αναρτήσεις poster. Ταυτόχρονα με το συνέδριο διοργανώνεται και έκθεση με καινοτόμα προϊόντα βασισμένα στο γραφένιο, καθώς και με περίπτερα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του εφαρμογών του γραφενίου. 

Η ευρωπαϊκή ερευνητική κοινοπραξία Graphene FET Flagship ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και αντιπροσωπεύει μία νέα μορφή συντονισμένης ερευνητικής πρωτοβουλίας της ΕΕ. Σήμερα συνεργάζονται σε αυτό το πρόγραμμα 150 εταίροι από 23 χώρες.  Οι εταίροι αντιπροσωπεύουν ερευνητικές ομάδες από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και βιομηχανικό χώρο και συνεργάζονται στενά μέσα από 15 τεχνικά πακέτα εργασίας τα οποία καλύπτουν όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με το γραφένιο.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος συμμετείχαν και τρία ελληνικά ιδρύματα: το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) μέσω του Κέντρου Γραφενίου (FORTH Graphene Centre) με έδρα την Πάτρα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΑΤΕΙ Κρήτης. Η Ελλάδα ήταν στην 8η θέση, δεδομένου ότι διαθέτει αξιόλογη ερευνητική προϊστορία πάνω στο γραφένιο και συνεχίζει να πραγματοποιεί μελέτες αιχμής πάνω σε διάφορες ιδιότητες του υλικού', δηλώνει ο Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, ο οποίος τελεί χρέη συντονιστή της ελληνικής συμμετοχής και Εθνικού Εκπροσώπου του 'Γραφενίου'. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του (όπως το πρόγραμμα Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες FET), υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Graphene Flaghsip, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ