Hellenic Innovation Forum 2017: Ένα πολυσυνέδριο για την καινοτομία και τις εφαρμογές της

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών μεταξύ των μερών του τριγώνου "Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα - Επιχειρηματικός Κόσμος - Θεσμικοί Παράγοντες".

Ένα νέο φιλόδοξο πολυσυνέδριο για την καινοτομία διοργανώνεται στην Αθήνα στις 1-2 Μαρτίου 2017 από την Ethos Media S.A. και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo-Επιστήμη Επικοινωνία.  Όραμα των οργανωτών του "Hellenic Innovation Forum" (HIF‐17) είναι η καθιέρωση του ως πολυσυνεδριακού θεσμού που θα χρησιμεύει ως μόνιμο βήμα ανάδειξης και προώθησης της καινοτομίας και της ανάπτυξης συνεργασιών και συνεργιών μεταξύ των μερών του τριγώνου "Θεσμικοί Παράγοντες ‐ Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα‐ Επιχειρηματικός Κόσμος". 

Mεταξύ των διακεκριμμένων ομιλητών του Συνεδρίου HIF17 περιλαμβάνονται, από το διεθνές περιβάλλον, οι: Isaiah T Arkin, Vice President for Research and Development, The Hebrew University of Jerusalem, Raz Peleg, Regional Sales Director, Mobileye AfterMarket Division, Mobileye Vision technologies Ltd και Slawomir Tokarski, Director «Innovation and Advanced manufacturing», DG GROW, European Commission. 

Η Α' Δράση της εκδήλωσης περιλαμβάνει τα Κεντρικά Συνέδρια Εφαρμοσμένης Καινοτομίας. 
Συγκεκριμένα, κατά την 1η Ημέρα θα πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και τέσσερις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο τα μέρη του τριγώνου της εφαρμοσμένης καινοτομίας: το Θεσμικό Πλαίσιο, την Επιχειρηματική Καινοτομία, την Επιστημονική Έρευνα, καθώς και το πλαίσιο χρηματοδότησης της εφαρμοσμένης καινοτομίας. Στα πάνελ των συζητήσεων θα συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό/ερευνητικό  χώρο, από την επιχειρηματική κοινότητα, την πολιτική, τον πολιτισμό.
Η 2η ημέρα περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές, μεταξύ των οποίων και η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Δρ Εύη Σαχίνη, καθώς και παρουσιάσεις βραβευμένων Ελλήνων ερευνητών  που καλύπτουν 8 διαφορετικές θεματικές ενότητες.

Η Β' Δράση περιλαμβάνει Εταιρικές Παρουσιάσεις Καινοτομίας. Παράλληλα με τις εργασίες των κεντρικών συνεδρίων, σε παρακείμενες αίθουσες θα λαμβάνουν χώρα παρουσιάσεις που θα γίνονται από εταιρείες σε σχέση με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι παρουσιάσεις θα απευθύνονται σε επαγγελματικό κοινό που θα έχει προσκληθεί από τις ίδιες τις εταιρείες καινοτομίας.

Η Γ' Δράση περιλαμβάνει Έκθεση καινοτόμων ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο μεταξύ των αιθουσών του συνεδρίου, ανοικτό στην περιήγηση/επισκεψιμότητα των επισκεπτών. Οι εκθέτες θα είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα, επιχειρήσεις ή και ιδιώτες ερευνητές, οι οποίοι θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους στον παραγωγικό και επιχειρηματικό  τομέα και σε εν δυνάμει επενδυτές, για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Tο πολυσυνέδριο καινοτομίας Hellenic Innovation Forum 2017 πραγματοποιείται με την προσδοκία ότι η ζύμωση που θα προκληθεί, φέρνοντας κοντά τους εκφραστές νέων καινοτόμων ιδεών, τους φορείς που ρυθμίζουν το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, καθώς και τους εκπροσώπους ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης και επιχειρηματικότητας, θα συμβάλλει μεσοπρόθεσμα στη δυναμική αναδιάρθρωση και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Στόχοι του πολυσυνεδρίου είναι (i) να αναδείξει τις πιο πρόσφατες καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες, (ii) να συνδράμει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εγχώριας υποδομής, (iii) να δημιουργήσει ευκαιρίες και προοπτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής -και όχι μόνο-  καινοτομίας, (iv) να προωθήσει ένα νέο, αποτελεσματικό περιβάλλον μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εργαστήριο στην αγορά, (v) να προσελκύσει εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές και (vi) να ξεκινήσει έναν διάλογο για την προώθηση της καινοτομίας ως μέσου για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ελλάδα.

Ως τιμώμενη χώρα του διημέρου θα συμμετάσχει το Ισραήλ, μια από τις πρωτοπόρες χώρες στον τομέα της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Η ανάδειξη της καινοτομικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του Ισραήλ θα λάβει χώρα μέσα από εντυπωσιακά εκθέματα και ενημερωτικά περίπτερα, που θα βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν υψηλόβαθμα διπλωματικά και κυβερνητικά στελέχη, ακαδημαϊκοί και ερευνητές, καθώς και εκπρόσωποι καινοτόμων επιχειρήσεων.

Το Συνέδριο, είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του ΥΠΠΕΘ - Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Επίσης υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο θα συμμετέχει στην εκδήλωση με περίπτερο, όπου θα παρουσιάζονται οι δράσεις του για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και εκδόσεις με δείκτες και στατιστικά για την ελληνική ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα. Επίσης, το ΕΚΤ διοργανώνει στο πλαίσιο του συνεδρίου, την Πέμπτη 2 Μαρτίου, την εκδήλωση "Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα".

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ethos Μedia, ΕΚΤ