Δικτύωση ελληνικών φορεών στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών με την υποστήριξη του ΕΚΤ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ICT του Ορίζοντα 2020 και εταίρος του Ideal-ist και του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίξε τη συμμετοχή ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων και συνδιοργάνωσε την εκδήλωση συναντήσεων Face2Face Brokerage Event στο πλαίσιο του ICT Proposers' Day 2016.

Μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις δικτύωσης στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) έλαβε χώρα στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2016. Στο πλαίσιο του ICT Proposers’ Day 2016 παρουσιάστηκαν οι προκηρύξεις του 2017 στον τομέα του ICT, ενώ επιπλέον έλαβε χώρα μια σειρά από εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, workshops δικτύωσης, εκθέσεις παρουσίασης έργων και στοχευμένες Face2Face επιχειρηματικές συναντήσεις με εκπροσώπους οργανισμών από 47 χώρες.

Η εκδήλωση δικτύωσης που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ideal-ist, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το ICT στον Ορίζοντα 2020, και το δίκτυο Enterprise Europe Network, συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών φορέων, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, policy makers και δημόσιους φορείς με ενδιαφέρον συμμετοχής στις αναμενόμενες προκηρύξεις του προγράμματος ICT του Ορίζοντα 2020 για το έτος 2017. Στους παρευρισκόμενους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν ποιοτικές συνεργασίες με φορείς από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Η συμμετοχή ελληνικών και ξένων εκπροσώπων οργανισμών και επιχειρήσεων του κλάδου στην εκδήλωση διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων (F2F Brokerage Event) ήταν μεγάλη, καθώς περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες από 47 χώρες πραγματοποίησαν πάνω από 3.000 διμερείς συναντήσεις σε μια προσπάθεια να συνάψουν εμπορικές, τεχνολογικές ή ερευνητικές συνεργασίες σχετιζόμενες με τον κλάδο του ICT. Η συμμετοχή της Ελλάδας ήταν ιδιαίτερα ενεργή, καθώς ο αριθμός των εγγεγραμμένων ελληνικών φορέων στην εκδήλωση ξεπέρασε τους 60.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υποστήριξε και συνδιοργάνωσε την εκδήλωση F2F Brokerage Event ως Εθνικό Σημείο Επαφής  για το ICT στον Ορίζοντα 2020, εταίρος του Ideal-ist και του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas.

Επίσης, στις 27 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε από το Ideal-ist το workshop "SMEs in Horizon 2020 - Looking for Support Beyond the SME Instrument", στόχος του οποίου ήταν η υποστήριξη και η καθοδήγηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω του Ορίζοντα 2020 - ιδίως εκείνων που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Τέσσερις ΜΜΕ με επιτυχημένη συμμετοχή σε συνεργατικές δράσεις παρουσίασαν την εμπειρία τους, παρέχοντας στοχευμένη πληροφόρηση στους υποψήφιους συμμετέχοντες σε προκηρύξεις για τα σημαντικότερα εμπόδια και τις προκλήσεις που μπορεί να συναντήσουν. Το workshop, την επιμέλεια διοργάνωσης του οποίου είχε το ΕΚΤ, συγκέντρωσε περισσότερους από 65 παρευρισκόμενους.

Η αξιολόγηση της εκδήλωσης από τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα θετική, τόσο όσον αφορά στην αρτιότητα της εκδήλωσης, όσο και στη σημασία μιας τέτοιας διοργάνωσης στον τομέα του ICT.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, όπως το ICT, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΤ έχει ήδη δημοσιεύσει σχετική μελέτη για τη μέχρι σήμερα συμμετοχή των ελληνικών φορέων στο πρόγραμμα ICT στον Ορίζοντα 2020

Παράλληλα, το ΕΚΤ συμμετέχει στο έργο Ideal-ist, αποτελώντας τον ελληνικό κόμβο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου. Το έργο "Ideal-ist", στοχεύει, με τη λειτουργία του αντίστοιχου δικτύου, στην μείωση των εμποδίων που συναντούν οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Information and Communication Technologies (ICT). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υποστήριξης διακρατικών αναζητήσεων συνεργασιών και μεσολαβήσεων, και βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των δυνητικών συμμετεχόντων.

Η διεθνής συνεργασία του Ideal-ist, περιλαμβάνει εταίρους, Εθνικά Σημεία Επαφής για το ICT από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και επιπλέον από την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Νορβηγία και την Ελβετία. Το έργο εντείνει και επεκτείνει τις εργασίες του που είχαν ξεκινήσει κατά την διάρκεια προηγούμενου έργου (IDEA-LIST 2014) στο οποίο και συμμετείχε το ΕΚΤ.

Βασικές δραστηριότητες του δικτύου Ideal-ist είναι:

  • η πληροφόρηση για το πρόγραμμα Information and Communication Technologies (ICT), μέσω διεθνών συναντήσεων εργασίας και συνεδρίων που συμπληρώνουν Εθνικές δράσεις πληροφόρησης,
  • η ενεργός αναζήτηση συνεργασιών που στοχεύουν σε συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων,
  • η διοργάνωση διεθνών συναντήσεων δυνητικών συνεργασιών (partner brokerage events)

Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέλος του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν αποκλειστικά σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτομικές τεχνολογίες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Προαξιολόγηση προτάσεων μέσα από expert panel αξιολογητών και εξειδικευμένων συμβούλων για θέματα όπως τεχνολογική καινοτομία και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Coaching και επιχειρηματική καθοδήγηση για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την περαιτέρω χρηματοδότηση σε επόμενη φάση
  • Διαχείριση καινοτομίας και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις από την Ευρώπη
  • Εκπαίδευση συγγραφής προτάσεων και Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι το ο Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικός κόμβος του παγκόσμιου δικτύου Enterprise Europe Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. To Enterprise Europe Network-Hellas, το οποίο λειτουργεί από το 2008 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία), κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πολιτικές και τη συμμετοχή των εταιρειών σε διαβουλεύσεις για νέες πολιτικές πρωτοβουλίες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Enterprise Europe Network-Hellas