Ημερίδα για το Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης Copernicus της ΕΕ στις 7 Οκτωβρίου στο ΕΙΕ

Στόχος της ημερίδας είναι η προώθηση της ενημέρωσης των διαφόρων χρήσεων των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχει το Copernicus (επιστημονικό πρόγραμμα της ΕΕ για την Παρατήρηση Γης), παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα επιδείξεων «hands on» καθώς και βασική εκπαίδευση.

Ενημερωτική ημερίδα για τους χρήστες των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης Γης (Earth Observation) Copernicus της ΕΕ, διοργανώνεται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στις 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών). Στόχος της ημερίδας είναι η ενεργότερη εμπλοκή των χρηστών –υπαρχόντων και δυνητικών– των υπηρεσιών του Copernicus (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες), μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της αναλυτικότερης ενημέρωσής τους για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Πρόγραμμα.

Η ημερίδα αποσκοπεί στην δημιουργία ενός πυρήνα χρηστών που θα αποτελέσουν την βάση για το μελλοντικό, διευρυμένο, δίκτυο χρηστών των υπηρεσιών Copernicus. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε πολλά υποσχόμενες και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες δεξαμενές δυνητικών χρηστών των υπηρεσιών του Copernicus, όπως οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές καθώς και οι κοινότητες Γεωγραφικής Πληροφορίας (GI). Θα παρουσιαστούν επίσης υποσχόμενοι τομείς εφαρμογής με ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης, π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Επιπρόσθετα η ημερίδα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της γεωγραφικής και θεματικής κάλυψης, επικεντρώνοντας στην συμμετοχική προσέγγιση μέσω ζωντανών επιδείξεων, περιήγησης σε πύλες δεδομένων και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

Συγκεκριμένα, πέρα από την προώθηση της ενημέρωσης των διαφόρων χρήσεων των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχει το Copernicus, στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα επιδείξεων «hands on» καθώς και βασική εκπαίδευση όσον αφορά:
- Τα διαθέσιμα δεδομένα και τις πληροφορίες,
- Τις πιθανές χρήσεις και τις εφαρμογές των δεδομένων, τόσο γενικά όσο και μεταξύ των συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών ή επιχειρηματικών τομέων,
- Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες,
- Τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της αγοράς και την διεύρυνση της ανάμειξης των χρηστών,
- Τις πιθανές χρήσεις των δεδομένων και των πληροφοριών του Copernicus για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους προγραμματιστές.

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα) αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση μιας σειράς παρουσιάσεων-εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Πραγματοποιείται, δε, σε συνέχεια πολύ επιτυχημένων εκδηλώσεων σχετικών με τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν χώρα στο πρόσφατο παρελθόν στην Ελλάδα και συνδιοργανώθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Συνέδριο Copernicus – Μάιος 2014, European Space Expo – Μάρτιος-Απρίλιος 2015). Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ΓΓΕΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ/ESA).

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας (09.00-18.15) μπορείτε να το δείτε εδώ. Η ημερίδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεγάλο αριθμό δημόσιων φορέων που μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Copernicus, καθώς και για επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήδη ή σκοπεύουν να εμπλακούν στην αλυσίδα αξίας των υπηρεσιών Copernicus.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά, στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Για να εγγραφείτε στην εκδήλωση επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αλίκη Παππά, τηλ. 2131300093, e-mail: a.pappa@gsrt.gr και τον κ. Μάριο Κόνιαρη, τηλ. 2131300094, e-mail: m.koniaris@gsrt.gr

Το πρόγραμμα Copernicus είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παρατήρηση της Γης (Earth Observation). Η συλλογή δεδομένων γίνεται από ένα σύνθετο σύστημα δορυφόρων, αλλά και επίγειων μέσων, που καλύπτουν έξι θεματικές περιοχές: ξηρά, θάλασσα, ατμόσφαιρα, κλιματική αλλαγή, διαχείριση κινδύνου και ασφάλεια. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί δεδομένα από χιλιάδες όργανα μέτρησης στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, καθώς και από ένα δίκτυο δορυφόρων που συνολικά παρέχουν εκατομμύρια περιβαλλοντικές μετρήσεις κάθε μέρα, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητά μας. Οι παρατηρήσεις του προγράμματος έχουν ευρεία εφαρμογή, μεταξύ άλλων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον τοπικό προγραμματισμό, στη γεωργία, στη δασολογία, στην αλιεία, στην υγεία, στις μεταφορές, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον τουρισμό, στην πολιτική προστασία.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΓΕΤ