Συνεχίζεται το κοινό ερευνητικό πρόγραμμα Γερμανίας και Ελλάδας στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας

Στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του προγράμματος που πρόκειται να δημοσιευθεί προσεχώς θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν τους τομείς της υγείας, της βιο-οικονομίας, της ενέργειας, των υλικών, των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (KETs), καθώς και τη διεπιστημονική συνεργασία στους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, πολιτισμού & τουρισμού.

Συνεχίζεται η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, με τη διάθεση συνολικά 18 εκατομμυρίων ευρώ (δημόσια δαπάνη), από 9 εκατομμύρια η κάθε χώρα για τη χρηματοδότηση του σχετικού προγράμματος. Το έναυσμα συνέχισης της συνεργασίας έδωσαν στις 14 Ιουλίου, στην Αθήνα, ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF) Τόμας Ράχελ (Thomas Rachel),  ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρμόδιος για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, και ο Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, Θωμάς Μαλούτας.

Με σκοπό την ταχύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διμερούς συνεργασίας, τα δύο Υπουργεία συμφώνησαν να υποστηρίξουν μέτρα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στην Ελλάδα. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) θα διαθέσει επιπλέον για τον σκοπό αυτό έως 2 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2017 και 2018, και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 1 εκατομμύριο ευρώ το 2019. Η προκήρυξη για το πρόγραμμα πρόκειται να δημοσιευθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του προγράμματος που πρόκειται να δημοσιευθεί προσεχώς θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν τους τομείς της υγείας, της βιο-οικονομίας, της ενέργειας, των υλικών, των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (KETs) καθώς και τη διεπιστημονική συνεργασία στους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, πολιτισμού & τουρισμού. 

«Μπορούμε να οικοδομήσουμε στην υπάρχουσα εξαιρετική ελληνογερμανική συνεργασία και με τα νέα δεδομένα του κοινού ερευνητικού μας προγράμματος να στηρίξουμε τη σταθερή και μακροπρόθεσμη εξέλιξη καινοτόμων συστημάτων στη Γερμανία και την Ελλάδα. Φέρνουμε σε επαφή τα καλύτερα μυαλά και αναπτύσσουμε τα δίκτυα μεταξύ των ερευνητών των δύο χωρών», ανέφερε ο κ. Ράχελ στη συνάντηση της 14ης Ιουλίου 2016 και συμπλήρωσε «Το ελληνογερμανικό ερευνητικό πρόγραμμα εξελίσσεται σε ναυαρχίδα της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών».

Όπως επισήμανε δε, ο κ. Φωτάκης: «Η συνεργασία στην Έρευνα και Καινοτομία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης αναπτυξιακών  δράσεων μεταξύ των δύο χωρών, ως επένδυση στο μέλλον της κοινής τους συνεργασίας».

Το ελληνογερμανικό πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας που υλοποιήθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2013-2015, αποτελεί το μοναδικό πολυθεματικό διμερές πρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί η Γερμανία με άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της επιστήμης και της αγοράς στους συγκεκριμένους τομείς, η υποστήριξη των νέων επιστημόνων και στις δύο χώρες και η επέκταση των συνεργειών με τα ανταγωνιστικά προγράμματα του Ορίζοντα 2020.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων