Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα COST: Ευρωπαϊκές συνεργασίες σε Επιστήμη & Τεχνολογία

Το πρόγραμμα COST αποτελεί μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ με στόχο τον συντονισμό της επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσα από ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο δράσεων έρευνας.

Η Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα COST (European Cooperation in Science and Technology) την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, στο αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, 15341 – Αγ. Παρασκευή Αττικής). Στην εκδήλωση θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος COST στην ελληνική επιστημονική κοινότητα, καθώς και των δυνατοτήτων συμμετοχής στις τρέχουσες προκηρύξεις των δράσεών του. 

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πρόεδρος του COST, Dr Sierd Cloetingh, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει η Γενική Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, Π. Κυπριανίδου. Την εθνική συμμετοχή στις δράσεις COST θα παρουσιάσει ο εθνικός εκπρόσωπος του προγράμματος Ι. Μπάρτζης.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα και για τη συμμετοχή του κοινού μπορεί να γίνει προαιρετικά προεγγραφή μέσω του δικτυακού τόπου της ΓΓΕΤ, όπου διατίθεται και το πρόγραμμα της ημερίδας.

Το πρόγραμμα COST αποτελεί μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τον συντονισμό της επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσα από ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο δράσεων έρευνας, που αποτελείται από ερευνητές από 36 ευρωπαϊκά κράτη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος.

Κύρια αποστολή του είναι η μείωση του κατακερματισμού των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την έρευνα και το άνοιγμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (European Research Area-ERA) στη διεθνή συνεργασία, η ενίσχυση της κινητικότητας των ερευνητών και η προώθηση της επιστημονικής αριστείας, πρακτικά σε όλα τα επιστημονικά πεδία χωρίς διάκριση.

Το COST υποστηρίζει την απο κάτω προς τα πάνω καινοτομία σε διάφορους διεπιστημονικούς τομείς και δίκτυα νέων ερευνητών και επιστημόνων. Οι Δράσεις COST είναι ανοικτές σε ερευνητές από πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ. Οι δράσεις COST είναι ενεργές μέσω μιας σειράς εργαλείων δικτύωσης, όπως συναντήσεις, ομάδες εργασίας, συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις, βραχυχρόνιες επιστημονικές αποστολές και δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων τους. Το COST χρηματοδοτεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μέσα από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Δεν χρηματοδοτεί την έρευνα αυτή καθεαυτή.

Τα οφέλη για τους Έλληνες ερευνητές που συμμετέχουν είναι πολλαπλά, όπως η προστιθέμενη αξία μέσα από την ευρωπαϊκή δικτύωση με ομάδες/εργαστήρια με υψηλό επιστημονικό κύρος, η δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικά πρόσθετα δεδομένα/υποδομές για την επιτυχή διεκπεραίωση επιστημονικού έργου, η διεύρυνση των δυνατοτήτων παροχής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης κλπ. Έχει αποδειχθεί ότι η συμμετοχή σε Δράσεις COST αποτελεί πολύ συχνά την πύλη εισόδου σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως του Ορίζοντα 2020.

Αυτή την περίοδο το COST προσκαλεί τους Ευρωπαϊους ερευνητές να υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις του με ανοικτή πρόσκληση έως τις 20 Απριλίου 2018.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ, COST
Tags: COST, ΓΓΕΤ