Δημόσια παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου

Στους στόχους του νέου Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας περιλαμβάνονται η έρευνα για την πρόληψη του νεανικού αιφνίδιου θανάτου και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των στοχευμένων παρεμβάσεων του Συστήματος Υγείας.

Η πρώτη δημόσια εκδήλωση της εμβληματικής δράσης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με την παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων και εκπροσώπων ερευνητικών φορέων. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Υπουργείο Υγείας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οργανώνεται Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου, το οποίο πέρα από την άμεση στόχευση στον πυρήνα του νεανικού αιφνιδίου θανάτου, χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις στη γενετική και στην πολυπαραμετρική προσέγγιση των νοσημάτων, θα δημιουργήσει μια Εθνική Τράπεζα Πληροφοριών με κλινικογενετικές συσχετίσεις για τα νοσήματα αυτά, που θα αποτελέσει τη βάση για εξατομικευμένη προσέγγιση των καρδιολογικών νοσημάτων στο εγγύς μέλλον.

Η μέθοδος συγκρότησης του δικτύου θα στηριχθεί αρχικά στις υπάρχουσες λειτουργικές δομές, οι οποίες είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη και θα απλωθεί σταδιακά σε όλη την Ελλάδα. Το Δίκτυο είναι ανοικτό σε μελλοντικές συνεργασίες και στην προσθήκη και άλλων φορέων. Κεντρικός προσανατολισμός είναι τα οφέλη της εξατομικευμένης περίθαλψης που θα προκύπτουν από την Ιατρική Ακριβείας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Την 1η δημόσια εκδήλωση της δράσης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου» χαιρέτισε ο Αν. Υπουργός  Έρευνας & Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Με τη δημιουργία Εθνικών Δικτύων Ιατρικής Ακριβείας η Πολιτεία πρωτοστατεί, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, συντονίζει και προάγει δράσεις που καθιστούν τη χώρα συνδιαμορφωτή των εξελίξεων στον διεθνή χώρο κι όχι έναν απλό παρατηρητή που τις ακολουθεί. Όπλο μας το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει. Οι στόχοι του Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην καρδιολογία περιλαμβάνουν την Έρευνα στην πρόληψη του νεανικού αιφνίδιου θανάτου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των στοχευμένων παρεμβάσεων του Συστήματος Υγείας».

Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου, ενώ καταξιωμένοι καθηγητές της καρδιολογίας και εξέχοντες επιστήμονες της Ιατρικής παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις του σημαντικού αυτού εγχειρήματος.

Τα σπάνια νοσήματα της καρδιάς είναι κατά κανόνα κληρονομικά νοσήματα και σχετίζονται κυρίαρχα με το φαινόμενο του νεανικού αιφνιδίου θανάτου. Η χώρα μας αποτελεί ένα φυσικό πάρκο κληρονομικών και σπανίων νοσημάτων. Με βάση υπάρχουσες μελέτες των τελευταίων δεκαετιών, είναι προφανές ότι στη χώρα μας και ιδιαίτερα στον νησιωτικό της χώρο, ενδημούν και κληρονομούνται γενετικά καρδιοαγγειακά νοσήματα με υψηλούς δείκτες θνησιμότητας (Νόσος της Νάξου, Νόσος Kohen, Νόσος Wilson, κα).

Ο αιφνίδιος θάνατος στη νεανική ηλικία έχει αιτία κυρίως τα κληρονομικά καρδιαγγειακά νοσήματα. Η πρόληψη του νεανικού αιφνιδίου θανάτου, επομένως, σχετίζεται με τη δυνατότητα διάγνωσης και αντιμετώπισης των κληρονομικών καρδιαγγειακών νοσημάτων σε κάθε χώρα.

Οι επόμενες δεκαετίες θα χαρακτηρίζονται αναμφισβήτητα από την εξέλιξη της μελέτης του γονιδιώματος και τις παρεμβάσεις σε γενετικές δομές με στόχο την προσωποποιημένη - εξατομικευμένη ιατρική των καρδιαγγειακών νόσων. Το νέο Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας, χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις στη γενετική και στην πολυπαραμετρική προσέγγιση των νοσημάτων, θα δημιουργήσει μια Εθνική Τράπεζα Πληροφοριών με κλινικογενετικές συσχετίσεις για τα νοσήματα αυτά που θα αποτελέσει βάση για εξατομικευμένη προσέγγιση καρδιολογικών νοσημάτων στο εγγύς μέλλον.

Η δημιουργία του Επιδημιολογικού Χάρτη της χώρας από τις εθνικές καταγραφές για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και της εθνικής καταγραφής των κληρονομικών καρδιαγγειακών παθήσεων, με παράλληλο έλεγχο των οικογενειών και καταγραφή των αποτελεσμάτων, αναμένεται να έχει τα παρακάτω αποτελέσματα:

  1. Πρόληψη του νεανικού αιφνίδιου θανάτου.
  2. Αποκάλυψη των εστιών γενετικών νοσημάτων (φωλιές).
  3. Σπάσιμο της αλυσίδας της κληρονομικότητας με την προεμφυτευτική διάγνωση.
  4. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των στοχευμένων παρεμβάσεων του συστήματος υγείας.
  5. Ανάπτυξη περαιτέρω των υποδομών μας, ώστε να συμμετέχουμε ισότιμα και να συμβάλλουμε σημαντικά στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα στην Ευρώπη και στον κόσμο για την ανάπτυξη της εξατομικευμένης ιατρικής.
  6. Σταθερές βάσεις για μονάδα ιατρικής ακρίβειας σε εθνικό επίπεδο που θα διεκδικήσει ρόλο στην Ευρωπη και στα Βαλκάνια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Ιούνιο του 2018 είχε πραγματοποιηθεί  η 1η δημόσια παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για την Ογκολογία, ενός δικτύου ερευνητικών φορέων και Ογκολογικών κλινικών που στοχεύει στον συντονισμό και αξιοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που δραστηριοποιείται στον αναδυόμενο αυτόν τομέα της Ιατρικής, ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ, ΥΠΠΕΘ