Διεθνής εκδήλωση διμερών συναντήσεων για ΤΠΕ στο πλαίσιο του ICT Proposers' Day 2016

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020 και εταίρος του Ideal-ist, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων και συνδιοργανώνει την εκδήλωση συναντήσεων Face2Face Brokerage Event.

Τη μεγαλύτερη εκδήλωση δικτύωσης για τον κλάδο του ICT (Information and Communication Technologies, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών), το ICT Proposers’ Day 2016, διοργανώνει στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2016 στην Μπρατισλάβα (Σλοβακία) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν επίσημα οι προκηρύξεις του 2017 για το ICT στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, ενώ θα διοργανωθεί το Face2Face Brokerage Event με συναντήσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020 και εταίρος του δικτύου Ideal-ist, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων και συνδιοργανώνει την εκδήλωση Face2Face Brokerage event.

Tο ICT Proposers’ Day 2016 αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 5.000 ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, policy makers και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις αναμενόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για το έτος 2017 με επίκεντρο τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών). Παράλληλα με τις προαναφερθείσες δράσεις, κατά τη διάρκεια του ICT Proposers' Day 2016 θα λάβουν χώρα μία σειρά από εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, workshops δικτύωσης, εκθέσεις παρουσίασης έργων, ενώ θα υπάρξει και η δυνατότητα προ-αξιολόγησης προτάσεων σε συνεργασία με το δίκτυο Ideal-ist των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα ICT.

Οι θεματικές περιοχές των προκηρύξεων για το πρόγραμμα εργασίας στον κλάδο του ICT και στους 3 πυλώνες του Ορίζοντα 2020 για τη διετία 2016-2017 είναι οι εξής:

1. LEIT (Leadership in Enabling & Industrial Technologies)
• Components and systems
• Advanced Computing and Cloud Computing
• Future Internet
• Content Technologies
• Robotics
• Micro-and nanoelectronics, Photonics
• Factory of the Future
• Internet of Things
• Digital Security
• Cross-cutting Key Enabling Technologies
• Innovation and Entrepreneurship
• SME Instrument – Open Disruptive  Innovation
• Fast Track to Innovation
• Pre-commercial Procurement
• International Cooperation actions

2. Societal Challenges
• SC 1 – Advancing active and healthy ageing
• SC 1 – Integrated, sustainable, citizen-centred care
• SC 1 – Improving health information, data exploitation and proving an evidence base for health policies and regulation
• SC 3 – Energy efficiency
• SC 3 – Competitive Low-Carbon Energy
• SC 3 – Smart Cities and Communities
• SC 4 – Mobility for Growth
• SC 4 – Green Vehicles
• SC 5 – Waste management
• SC 5 – Water management
• SC 6 – Reflective societies: cultural heritage and European Identities
• SC 6 – ICT in modernising the public sector
• SC 7 – Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust

3. Excellent Science
• Future and Emerging Technologies
• Research Infrastructures: “e-Infrastructures” (EINFRA)

Η συμμετοχή στο Face2Face Brokerage Event είναι εφικτή μόνο αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στην κύρια εκδήλωση ICT Proposers’ Day 2016. Η εγγραφή και στις δύο εκδηλώσεις είναι δωρεάν, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν το συντομότερο δυνατόν, καθώς λόγω αυξημένης ζήτησης η διαθεσιμότητα συναντήσεων, καθώς επίσης και αεροπορικών εισιτηρίων ή διαμονής, αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά από τα μέσα Αυγούστου. Στην  εκδήλωση έχουν γραφτεί ήδη πάνω από 300 συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Χριστιάνα Σιαμπέκου, τηλ.: 210 7273954, email: schris@ekt.gr).

Tελ. ενημέρωση: 24/08/2016

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ICT Proposers' Day