Β' κύκλος ομιλιών ΕΙΕ "Χημεία και Βιομηχανία, μια ιστορική σχέση με ευοίωνο μέλλον"

Ο κύκλος περιλαμβάνει τρεις εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από τις 12 Ιανουαρίου μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 19:00, στο αμφιθέατρο του ΕΙΕ.

Τον Β' κύκλο ομιλιών "Χημεία και Βιομηχανία, μια ιστορική σχέση με ευοίωνο μέλλον", στο πλαίσιο του προγράμματος Μορφωτικών Εκδηλώσεων "Επιστήμης Κοινωνία" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), διοργανώνουν το Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ) και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ).

Ο κύκλος περιλαμβάνει τρεις εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από τις 12 Ιανουαρίου μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 19:00, στο αμφιθέατρο του ΕΙΕ (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Η Χημεία αρχικά ως εμπειρική και αργότερα ως βασική επιστήμη υπήρξε πρωτοπόρος στην τεχνολογική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της Χημείας στην Ελλάδα και η εκπαίδευση σειράς νέων χημικών, ήδη από τα πρώτα χρόνια του νέου ελληνικού κράτους, οδήγησε στη δημιουργία μιας δυναμικής χημικής βιομηχανίας σε τομείς όπως τα λιπάσματα, χρώματα, τσιμέντα, πετροχημικά κ.λπ. που συνέβαλαν καταλυτικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη ανάπτυξη της Χημείας συμβαδίζει με τη βιομηχανική επανάσταση, όποτε τα νέα χρώματα, φάρμακα, πλαστικά, κράματα, υλικά, κ.λπ. που ανακάλυπτε η Χημεία δημιουργούσαν νέες πρωτοποριακές μονάδες παραγωγής.

Στην Ελλάδα η Χημεία οδήγησε στη δημιουργία σειράς εργαστηρίων και βιομηχανιών, τόσο κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου όσο και στη μεταπολεμική περίοδο (φαρμάκων, τροφίμων, λιπασμάτων, τσιμέντων, πλαστικών και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων), αξιοποιώντας τις εγχώριες πρώτες ύλες και μεγιστοποιώντας την προστιθέμενη αξία των εισαγόμενων με αποτέλεσμα την αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης.

Για παράδειγμα, η παραγωγή λιπασμάτων είχε άμεση επίδραση στη μεταπολεμική αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

Αυτή η σειρά ομιλιών από διακεκριμένους εκπροσώπους της βιομηχανίας και της έρευνας, φιλοδοξεί να προσεγγίσει τη σχέση της Χημείας με τη βιομηχανία και να αναδείξει τις προοπτικές και απαιτήσεις αυτής της σχέσης για το μέλλον.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι του κύκλου είναι οι Γιώργος Μούσδης, Κύριος Ερευνητής ΙΘΦΧ/ΕΙΕ και Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Το πρόγραμμα των Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων ''Επιστήμης Κοινωνία'', επί σειρά ετών, διοργανώνεται με στόχο τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και πληροφορίας στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό. Σημειώνεται ότι το ΕΙΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τόσο των ανθρωπιστικών όσο και των θετικών και τεχνολογικών επιστημών.

Το ΕΙΕ είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο ερευνών, το οποίο απαρτίζεται σήμερα από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Επισημαίνεται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, και θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης για το σύνολο των εκδηλώσεων του κύκλου σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Oι ομιλίες θα μεταδίδονται απευθείας σε live streaming στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.eie.gr/epistimiskoinonia/2015-2016/B_MORFOTIKES_EIE_programme.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τις Μορφωτικές Εκδηλώσεις του ΕΙΕ παρέχονται στο τηλέφωνο 210 7273516 (Μαίρη Κοντογιάννη) και e-mail: mkont@eie.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών