COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Miao Liang, Yong Zhang, Qianli Ma, Dajiang Yu, Xiaojian Chen, Jason Blake Cohen
Journal of Environmental Sciences (China), Volume 124, Pages 712 - 722, February 2023, https://doi.org/10.1016/j.jes.2021.09.034
4 October 2021
Σε αυτή την εργασία αναλύεται η χρονική διακύμανση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω COVID-19 στην Κίνα, χρησιμοποιώντας μετρήσεις συγκεντρώσεων υψηλής ανάλυσης CO2, CH4 και CO κοντά στην επιφάνεια, στο σταθμό Lin'an (LAN) , στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Yangtze. Τα ευρήματα καταδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της μείωσης των εκπομπών, που σχετίζεται με το lockdown λόγω COVID, στη δραματική μείωση των μετρούμενων συγκεκτρώσεων CO2 και CH4.
Mental health of older people in social isolation: the role of physical activity at home during the COVID-19 pandemic.
da Cruz, Whyllerton Mayron; D' Oliveira, Anderson; Dominski, Fábio Hech; Diotaiuti, Pierluigi; Andrade, Alexandro.
Sport Sci Health ; : 1-6, 2021 Aug 25, https://dx.doi.org/10.1007/s11332-021-00825-9
Published: 25 August 2021
Η φυσική δραστηριότητα έχει δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα για την ψυχική υγεία, καθώς χρησιμοποιείται σε διαφορετικές θεραπείες και πληθυσμούς, όσον αφορά τους ηλικιωμένους. Στο άρθρο αυτό συζητώνται οι επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων και ο ρόλος της σωματικής δραστηριότητας και της άσκησης μέσα στο σπίτι, ως τρόπος προστασίας από την εξάπλωσης άλλων ασθενειών κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Για το σκοπό αυτό, συζητώνται κάποιες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ηλικιωμένοι στην περίοδο της κοινωνικής απομόνωσης, ώστε να παραμείνουν ενεργοί μέσα στο σπίτι τους.
Artificial intelligence-based solutions for COVID-19
Pawar, M. V.; Pawar, A. M.; Bhapkar, H.; Anuradha, J.; Bachate, R.; Sharma, A.; Bhoyar, S.; Shardoor, N..
Data Science for COVID-19: Volume 2: Societal and Medical Perspectives ; : 167-189, 2021, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90769-9.00004-9
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει συνεισφέρει στον έλεγχο της πανδημίας COVID-19. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επισκόπηση της πραγματικής και δυνητικής συμβολής της τεχνητής νοημοσύνης στον αγώνα κατά της COVID-19 και των υφιστάμενων περιορισμών αυτής της συνειφοράς και συζητούνται διάφορες τεχνολογικές λύσεις που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στην COVID-19.

 

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

SARS-CoV-2 exhibits intra-host genomic plasticity and low-frequency polymorphic quasispecies
Timokratis Karamitros, Gethsimani Papadopoulou, Maria Bousali, Anastasios Mexias, Sotiris Tsiodras, Andreas Mentis
bioRxiv 2020.03.27.009480; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.27.009480
March 28, 2020

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.