Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στη θεματική ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών στην εκδήλωση.

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επαγγελματικών και ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα της Διαστημικής Βιομηχανίας και των Τεχνολογιών θα έχουν ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί στη διεθνή ψηφιακή εκδήλωση συναντήσεων 1st Horizon Europe Space Brokerage Event. Η εκδήλωση πραγματοποιείται διαδικτυακά τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και εντάσσεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης Cluster 4 - Horizon EU Info Days, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 29-30 Ιουνίου 2021. 

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Enterprise Europe Network και το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής COSMOS.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Διάστημα (SPACE) στον Ορίζοντα Ευρώπη στο Cluster 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» (Cluster 4: Digital, Industry, Space) και συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, startups, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα και συνεισφέρουν ερευνητικά αποτελέσματα ή προϊόντα/υπηρεσίες στη διαστημική βιομηχανία.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2021 στον τομέα του Διαστήματος.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ μέχρι τις 25 Ιουνίου 2021, επιλέγοντας ως γραφείο υποστήριξης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (GR National Documentation Centre).

Όλα τα προφίλ θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του Brokerage Event και θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας b2match και δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Θανάση Χαρέμη (acharemis@ekt.gr), Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Θεματική Ενότητα 4 (Διάστημα) και Σύμβουλο Καινοτομίας στο ΕΚΤ.

Το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Αποσκοπεί στη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας και έχει ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας, την ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και την προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Για τις υπόλοιπες θεματικές του Cluster 4 (Ψηφιακές Τεχνολογίες και Βιομηχανία) έχουν προγραμματιστεί ξεχωριστές εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Το Δίκτυο COSMOS

To COSMOS είναι το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη θεματική του Διαστήματος στον Ορίζοντα 2020.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Enterprise Europe Network