Εκδήλωση αφιερωμένη στη Διαστημική Βιομηχανία με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network

Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη και με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Διήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στο εμπόριο, τη βιωσιμότητα και τις πολιτικές της διαστημικής βιομηχανίας με τίτλο Commercial Space Days 2023 διοργανώνεται στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2023 στη Λουκέρνη της Ελβετίας από το Center for Aviation and Space Competence (University of St. Gallen) και το Swiss Aerospace Cluster σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 (Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα) στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη και με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση συμπεριλαμβάνει συζητήσεις πάνελ με κορυφαίους οικονομολόγους, εμπειρογνώμονες και καινοτόμους του κλάδου του διαστήματος, εργαστήρια, ενημερωτικές συνεδρίες και επιδείξεις (demos) με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών για όλους τους ενδιαφερόμενους του κλάδου αλλά και όσους σχεδιάζουν να εισέλθουν στην συγκεκριμένη αγορά.

Επίσης, θα υπάρχει χώρος συνάντησης για startups & venture points, επιστημονική έκθεση, υπηρεσίες σταδιοδρομίας και ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασίες μέσω της πλατφόρμας b2match, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επαφή με περισσότερους από 200 οργανισμούς και 400 συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

  • επιχειρηματίες (startups, ΜμΕ, μεγάλες εταιρείες), clusters
  • επενδυτές, venture capitals και business angels
  • φορείς χάραξης πολιτικής, κυβερνητικούς οργανισμούς
  • ενδιαφερόμενους φορείς, θερμοκοιτίδες, κέντρα ικανοτήτων και επιταχυντές
  • ακαδημαϊκά ιδρύματα, πανεπιστήμια και κέντρα Ε&Α
  • φοιτητές.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις δικτύωσης. Συγκεκριμένα:

  1. Δια ζώσης εκδήλωση στις 11-12 Σεπτεμβρίου (με χρέωση)
  2. Διαδικτυακή εκδήλωση στις 13 Σεπτεμβρίου (χωρίς χρέωση)

Εισιτήρια για συμμετοχή στο Commercial Space Days 2023 θα βρείτε εδώ.

Κατά την εγγραφή, στο πεδίο γραφείο υποστήριξης - Support Office, μπορείτε να επιλέξετε «GR National Documentation Centre EKT», προκειμένου να υποστηριχθείτε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Γιώργος Μέγας, Σύμβουλος Καινοτομίας, Συντονιστής των Εθνικών Σημείων Επαφής στο ΕΚΤ, email: megas@ekt.gr).

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» (Cluster 1) και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» (cluster 4), καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, (Ideal-ist), για το Industry (NCP4Industry) και για το MSCA (MSCA-NET).

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Αποτελείται από περισσότερους από 450 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους επιχειρηματικούς τομείς. Από το 2008, το ΕΚΤ συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas. Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει την ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με διεθνείς φιλοδοξίες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT, Enterprise Europe Network