Διαδικτυακή εκδήλωση συνεργασιών για το Cluster 4 του Ορίζοντα Ευρώπη με έμφαση στη Βιομηχανική Καινοτομία

Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη και συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, συνδιοργανώνει την εκδήλωση και υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση.

Μετά τη δημοσίευση του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2021-2022 για το Cluster 4: Digital, Industry and Space, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, το Fundacion para el Conocimiento madri+d διοργανώνει μια από τις πρώτες εκδηλώσεις διαμόρφωσης συνεργασιών, το Virtual Brokerage Event Horizon Europe Cluster 4 INDUSTRY, στις 22 Ιουνίου 2021. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθεί η συνεργασία φορέων από τις επιλέξιμες και συνεργαζόμενες χώρες, για τη διαμόρφωση συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και δυναμικών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, με σκοπό την από κοινού υποβολή προτάσεων για το Cluster 4. Οι συναντήσεις θα εστιαστούν στους δύο προορισμούς για θέματα της Βιομηχανικής Καινοτομίας:

  • Destination 1: Κλιματικά Ουδέτερη, Κυκλική και Ψηφιοποιημένη Παραγωγή
  • Destination 2: Ψηφιοποιημένη, Αποδοτική Χρήση Πόρων και Ανθεκτική Βιομηχανία

Ο κύριος στόχος του ΕΚΤ, ως συνδιοργανωτή της εκδήλωσης, είναι να βοηθήσει φορείς από την εγχώρια επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα να συμμετάσχουν δυναμικά στον σχηματισμό κοινοπραξιών για την επιτυχή υποβολή προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν δωρεάν στην πλατφόρμα b2match και να υποβάλουν ένα προφίλ μέχρι τις 22 Ιουνίου 2021. Ιδιαίτερα ενθαρρύνονται να δηλώσουν συμμετοχή:

  • Startups και spinoffs
  • Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Πανεπιστημιακά ιδρύματα
  • Ερευνητικά κέντρα
  • Λοιποί φορείς και οργανισμοί που αναζητούν εμπορικούς, τεχνολογικούς ή ερευνητικούς εταίρους από την Ευρώπη και όχι μόνο.

Όλα τα προφίλ θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του Brokerage Event και θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας b2match και δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.

Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή εδώ ως τις 22 Ιουνίου 2021 και επιλέξτε ως γραφείο υποστήριξης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (GR National Documentation Centre), συντονιστή του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βαρβάρα Βασιλάκη (vasilaki@ekt.gr) και τον Θανάση Χαρέμη, (acharemis@ekt.gr), Εθνικά Σημεία Επαφής για το Cluster 4 του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη και Συμβούλους Καινοτομίας στο ΕΚΤ.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΕ, ΕΚΤ