B2B διαδικτυακές συναντήσεις εξερευνούν το Διάστημα

Η εκδήλωση προσφέρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν πολύτιμες επαφές και να ανακαλύψουν νέα θέματα πάνω στα οποία αξίζει να διερευνηθούν διεθνείς συνεργασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Επιχειρηματικές διαδικτυακές συναντήσεις στον τομέα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας συνδιοργανώνει το Enterprise Europe Network στις 8-10 Ιουνίου 2021. Τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου.

Το EACP Virtual B2B εστιάζει σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αεροδιαστημικής. Η Συνεργασία των Ευρωπαϊκών Cluster Αεροδιαστημικής (EACP) παρέχει πρόσβαση σε ένα μοναδικό δίκτυο με περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις από την Ευρώπη. Η εκδήλωση προσφέρει την ευκαιρία στις εταιρείες να πραγματοποιήσουν πολύτιμες επαφές και να ανακαλύψουν νέα θέματα πάνω στα οποία αξίζει να διερευνηθούν διεθνείς συνεργασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες επικεντρώνεται η εκδήλωση είναι οι εξής:

 • Components (εξαρτήματα)
 • Materials (υλικά και νέα υλικά)
 • New mobility (νέες εξελίξεις στην κίνηση/μεταφορές: Mobility as a Service, Electro mobility etc.)
 • Disrupting propulsion (ριζοσπαστική καινοτομία και νέες τεχνολογίες αιχμής στην πρόωση)
 • New Space (νέες ευκαιρίες εμπορευματοποίησης του τομέα του διαστήματος)
 • Advanced Manufacturing (προηγμένη βιομηχανία)
 • Cutting edge Services  (υπηρεσίες αιχμής)
 • Digitalisation & 4.0 (ψηφιακοποίηση και βιομηχανία 4.0)
 • MRO – Maintenance, Repair & Overhaul  (συντήρηση, λεπτομερής εξέταση και επισκευή)
 • RPAS – Remotely Piloted Aircraft System (συστήματα αεροσκαφών απομακρυσμένης πλοήγησης)

Οι διαδικτυακές συναντήσεις B2B θα προσφέρουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα στις συμμετέχουσες εταιρείες:

 • Δυνατότητα διερεύνησης και ανίχνευσης καινοτομιών σε διάφορους τομείς (που σχετίζονται με την αεροδιαστημική)
 • Επαφές με πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους και παρόχους καινοτόμων τεχνολογιών από την Ευρώπη, και όχι μόνο
 • Συζήτηση για δυνατότητες συνεργασίας μέσα από ψηφιακές συναντήσεις, σε ανεπίσημο κλίμα
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση επιχειρηματικών και ερευνητικών σχέσεων
 • Επικοινωνία με πιθανούς συνεργάτες για μελλοντική συνεργασία
 • Δημιουργία διασυνοριακών επαφών για μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις
 • Δυνατότητα προβολής των προϊόντων, των έργων, των υπηρεσιών ή των επιχειρηματικών αναγκών των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις
 • Γνωριμία με νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εγγραφούν δωρεάν στην πλατφόρμα b2match και να υποβάλουν ένα προφίλ που θα περιγράφει ένα αίτημα (προσφορά/ζήτηση). Όλα τα προφίλ θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του Brokerage Event και θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας b2match και δεν χρειάζεται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.

Δηλώστε συμμετοχή και επιλέξτε ως γραφείο υποστήριξης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (GR National Documentation Centre), συντονιστή του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network και συνδιοργανωτή της εκδήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιώργο Μέγα και τον Θανάση Χαρέμη, σύμβουλους Καινοτομίας στο ΕΚΤ (megas@ekt.gr και acharemis@ekt.gr).

Το Enterprise Europe Network-Hellas, o ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΕΚΤ, οργανισμός δημοσίου συμφέροντος εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network, ΕΚΤ