Κρατήστε θέση στις online επιχειρηματικές συναντήσεις των Software Days

Το ΕΚΤ, ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, υποστηρίζει την συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων.

Στις 10-12 Μαΐου 2021 πραγματοποιείται διαδικτυακά η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα με τίτλο 6th International B2B Software Days από τις FFG, WKO/Advantage Austria, Vienna Business Agency και TU Wien σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα Enterprise Europe Network και την go-international initiative. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network και συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια με τεχνική εξειδίκευση στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις στον τομέα και να αναζητήσουν εταίρους για έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρηματικές συνεργασίες. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες, συναντήσεις δικτύωσης και workshops.

Η εγγραφή είναι δωρεάν και αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 5 Μαΐου 2021. Κατά την εγγραφή σας στο πεδίο "γραφείο υποστήριξης - Support Office", παρακαλούμε να επιλέξετε τον οργανισμό μας, National Documentation Centre (GR-EKT), προκειμένου να υποστηρίξουμε τη διαδικασία συμμετοχής σας.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για να οργανώσετε τις επιχειρηματικές συναντήσεις που σας ενδιαφέρουν θα βρείτε στον δικτυακό τόπο b2bSoftwaredays ενώ για την εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Γιώργο Μέγα, σύμβουλο Καινοτομίας στο ΕΚΤ (megas@ekt.gr).

Το Enterprise Europe Network-Hellas, o ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network, ΕΚΤ