Εκδήλωση B2B συναντήσεων από το Enterprise Europe Network στη διεθνή έκθεση HANNOVER MESSE 2021

Επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν εταίρους για τεχνολογικές, ερευνητικές και εμπορικές συνεργασίες. Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 9 Απριλίου 2021.

Διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών διαδικτυακών B2B συναντήσεων διοργανώνει στις 12-15 Απριλίου 2021 το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο της έκθεσης HANNOVER MESSE. Τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου.

Η έκθεση HANNOVER MESSE αποτελεί τον σημαντικότερο διεθνή χώρο προβολής των νέων βιομηχανικών τεχνολογιών, υλικών και καινοτόμων προϊόντων. Φέτος, η έκθεση πραγματοποιείται διαδικτυακά λόγω της πανδημίας COVID-19.

Στις Ημέρες Τεχνολογίας & Επιχειρηματικής Συνεργασίας επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν εταίρους για τεχνολογικές, ερευνητικές και εμπορικές συνεργασίες σε προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις. Από το 2002, περισσότεροι από 5.000 συμμετέχοντες υποστηρίχθηκαν με στοχευμένες διμερείς συναντήσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα πολλές διεθνείς εταιρικές συμφωνίες.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς:

  • Industry 4.0 and Smart Factory solutions
  • Resource and energy efficient manufacturing technologies
  • Sustainable Energy & Mobility
  • Measurement Tools

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα έχουν διάρκεια 30 λεπτών, και θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας b2match. Δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.

Η συμμετοχή στις συναντήσεις είναι δωρεάν, απαιτείται όμως προεγγραφή ως τις 9 Απριλίου 2021. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν τις συναντήσεις που επιθυμούν, οι οποίες μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να ακυρωθούν ως τις 9 Απριλίου .

Κατά την εγγραφή σας, στο πεδίο γραφείο υποστήριξης - Support Office, μπορείτε να επιλέξετε ΕΚΤ, προκειμένου να υποστηριχθείτε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Η εκδήλωση διμερών συναντήσεων Ημέρες Τεχνολογίας και Συνεργασίας διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με διεθνείς βλέψεις, με την ειδική συνεισφορά των Sector Group του δικτύου και της πρωτοβουλίας EUROPEAN INNOVATORS. Η εκδήλωση έχει στόχο την ενεργοποίηση υψηλού επιπέδου διασυνοριακών επαφών και συνεργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Γεώργιος Μέγας, τηλ.: 210 2204921, email: megas@ekt.gr & Βαρβάρα Βασιλάκη, 210 2204912, email: vasilaki@ekt.gr).

Το Enterprise Europe Network-Hellas, o ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΕΚΤ, οργανισμός δημοσίου συμφέροντος εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network, ΕΚΤ