Εκδήλωση B2B συναντήσεων από το Enterprise Europe Network στη διεθνή έκθεση HANNOVER MESSE 2022

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν εταίρους για τεχνολογικές, ερευνητικές και εμπορικές συνεργασίες, στους τομείς του Έξυπνου Εργοστασίου, της βιώσιμης ενέργειας & κινητικότητας.

Διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων με τίτλο Technology & Business Cooperation Days διοργανώνει από τις 30 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου 2022 το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο της έκθεσης HANNOVER MESSE 2022. Τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas, ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Η έκθεση HANNOVER MESSE αποτελεί τον σημαντικότερο διεθνή χώρο προβολής των νέων βιομηχανικών τεχνολογιών, υλικών και καινοτόμων προϊόντων. Η έκθεση αλλά και οι συναντήσεις της εκδήλωσης δικτύωσης θα πραγματοποιηθούν υβριδικά, δηλαδή στον χώρο της έκθεσης στο Ανόβερο της Γερμανίας αλλά και με δυνατότητα σύνδεσης διαδικτυακά μέσω βιντεοκλήσεων.

Στην εκδήλωση Technology & Business Cooperation Days, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν εταίρους για τεχνολογικές, ερευνητικές και εμπορικές συνεργασίες, στους παρακάτω τομείς:

  • Βιομηχανία 4.0 και λύσεις για έξυπνα εργοστάσια
  • Βιομηχανικές τεχνολογίες αποδοτικής χρήσης πόρων και ενέργειας
  • Βιώσιμή ενέργεια και κινητικότητα
  • Μετρητικά εργαλεία

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών, και θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας b2match. Δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.

Η συμμετοχή στις συναντήσεις είναι δωρεάν, απαιτείται όμως προεγγραφή εδώ μέχρι τις 24 Μαΐου 2022. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν τις συναντήσεις που επιθυμούν, οι οποίες μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να ακυρωθούν ως τις 27 Μαΐου 2022.

Κατά την εγγραφή σας, στο πεδίο γραφείο υποστήριξης - Support Office, μπορείτε να επιλέξετε ΕΚΤ, προκειμένου να υποστηριχθείτε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου που εμφανίζεται ως GR National Documentation Centre (EKT). Πληροφορίες και υποστήριξη: Γιώργος Μέγας, megas@ekt.gr, 2102204921.

ΕΚΤ και Εnterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network Hellas αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.

Επιπλέον, το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» για την έρευνα & καινοτομία, παρέχοντας μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην ελληνική ερευνητική κοινότητα για την υποβολή προτάσεων και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network, ΕΚΤ