Οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών στο 23ο Greek ICT Forum - Infomobility World

Στο συνέδριο, ομιλητές από όλη την αγορά ΤΠΕ θα παρουσιάσουν απόψεις, σχέδια, υλοποιήσεις και προοπτικές που θα χαρακτηρίσουν τη μελλοντική πορεία της αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών ως βασικό παράγοντα μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.

Το 23ο Greek ICT Forum – Infomobility World διοργανώνεται διαδικτυακά την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Απριλίου, με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων της αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι υποστηρικτής του συνεδρίου.

Το 23ο Greek ICT Forum – Infomobility World διοργανώνεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο κατά την οποία τεχνολογικές εξελίξεις και υλοποίηση έργων πολλών δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα αλλάξει ριζικά την εικόνα και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών. Στις εργασίες του 23ου θεσμικού και επαγγελματικού Συνεδρίου, ομιλητές από όλη την αγορά ΤΠΕ θα παρουσιάσουν απόψεις, υλοποιήσεις, σχέδια, προοπτικές και παραμέτρους που θα χαρακτηρίσουν την μελλοντική πορεία της αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών ως βασικό παράγοντα μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των φορέων της.

Η εκτεταμένη ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud (hybrid ή συμβατικού), η εκκίνηση της ανάπτυξης των υποδομών 5G, η παράλληλη διάδοση των εφαρμογών IoT και την επεκτεινόμενη ανάπτυξη εφαρμογών με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), είναι μερικές από τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.

Οι τομείς και οι θεματολογικές κατευθύνσεις

Οι κύριες θεματολογικές κατευθύνσεις του 23ου Greek ICT Forum-Infomobility World επικεντρώνονται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στις νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες Επικοινωνιών που τον υποστηρίζουν, και είναι οι εξής:
1. H Διαλειτουργικότητα Εφαρμογών και Υποδομών στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Mε κύριους άξονες τις νέες Τεχνολογίες ICΤ, τις υπηρεσίες Ψηφιακών Επικοινωνιών, όπου το Διαδίκτυο περνάει στην εποχή του 5G, δημιουργούνται πρωτόγνωρες δυνατότητες για την αύξηση της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας Επιχειρήσεων και Φορέων.

2. Οι Ψηφιακές Προκλήσεις και Ελληνικές Επιχειρήσεις στην Εποχή του Cloud και του 5G: Σημαντικοί ICT Managers Επιχειρήσεων και Φορέων καταγράφουν και περιγράφουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που υλοποιούν, προκειμένου Επιχειρήσεις και Φορείς να περάσουν, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε ένα νέο ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον.

3. Πώς οι σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες αλλάζουν τις Επιχειρηματικές Στρατηγικές: Οι ομιλητές της συνεδριακής ενότητας θα παρουσιάσουν πώς διαφοροποιούνται Στρατηγικές, αλλάζουν Μεθοδολογίες και Ενέργειες μέσα από τις ψηφιακές δυνατότητες με τελικό στόχο την ισχυροποίηση της θέσης Επιχειρήσεων και Φορέων, όπως επίσης και ποιες είναι οι δυνατότητες των Ψηφιακών Τεχνολογιών στον κλασικό τομέα των ΤΠΕ/ICT, αλλά και των υπηρεσιών IoT, 5G, Cyber Security στις νέες Στρατηγικές και πώς θα πρέπει να αναδιατάξουν τους στόχους τους.

4. Η ψηφιακή διάσταση του «Info-Μobility» στις επιχειρηματικές διαδικασίες: Όλα αλλάζουν και όλα μετασχηματίζονται στις Επιχειρήσεις από τη συνέργεια Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών. Επέρχονται ραγδαίες μεταβολές στη λειτουργία Επιχειρήσεων και την συμπεριφορά των Καταναλωτών μέσα από νέες εφαρμογές Πληροφορικής, Mobile Applications, Κινητής Τηλεφωνίας και 5G.

Το 23ο Greek ICΤ Forum – Infomobility World θα ολοκληρωθεί με καταληκτικές Συζητήσεις «Στρογγυλής Τραπέζης» και στις δύο ημέρες της διεξαγωγής του, όπου θα κατατεθούν προτάσεις για την αναγκαιότητα μίας συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ, θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κληθούν να σχολιάσουν πολιτικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί παράγοντες, όπως και υψηλόβαθμα στελέχη από Φορείς και Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Επιπλέον, το Συνέδριο προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να περιηγηθούν ψηφιακά στα περίπτερα των εκθετών και να πραγματοποιήσουν one-to-one συναντήσεις με εκπροσώπους των εταιρειών που συμμετέχουν.

Για να παρακολουθήσετε το σύνολο των δραστηριοτήτων του 23ο Greek ICT Forum – Infomobility World θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Συνεδρίου και να δημιουργήσετε το προφίλ σας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την εταιρεία Teamworks υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνσης, με την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών φορέων, όπως ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από TeamWorks, ΕΚΤ