Τα συνέδρια e-Government Forum, Digital Health Care, DPO & ICT Security World, στις 28-29 Νοεμβρίου στην Αθήνα και διαδικτυακά

Τα συνέδρια, με θεματικό τίτλο «H Τεχνητή Νοημοσύνη προ των Πυλών της Δημόσιας Διοίκησης: Προετοιμασία, Αξιοποίηση, Οφέλη», υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

Τα Συνέδρια 13ο e-Government Forum | 13o Digital HealthCare | 9o DPO & ICT Security World με βασικό θεματικό τίτλο «H Τεχνητή Νοημοσύνη προ των Πυλών της Δημόσιας Διοίκησης: Προετοιμασία, Αξιοποίηση, Οφέλη» θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στις 28 και στις 29 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Divani Caravel) με παράλληλη ψηφιακή μετάδοση, με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων που εμπλέκονται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την Ψηφιακή Υγεία και την Ψηφιακή Ασφάλεια στην Ελλάδα. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι υποστηρικτής των Συνεδρίων.

Ο γενικός θεματολογικός άξονας των τριών Συνεδρίων είναι «H Τεχνητή Νοημοσύνη προ των Πυλών της Δημόσιας Διοίκησης: Προετοιμασία, Αξιοποίηση, Οφέλη», ενώ έμφαση θα δοθεί στη Δημόσια Διοίκηση, στην Υγεία και Κοινωνική Περίθαλψη, στην Ψηφιακή Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά πλέον έναν από τους κύριους άξονες των επομένων κινήσεων στον χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα συνέδρια επικεντρώνονται στην ανάδειξη των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση, στην καταγραφή των απαραίτητων προετοιμασιών υποδοχής και αξιοποίησής τους, στις εφαρμογές με τις οποίες θα γίνει η πρώτη γνωριμία, αλλά και στην προετοιμασία των στελεχών της. Οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης θα διατρέχουν τις θεματικές ενότητες και των τριών Συνεδρίων του e-Government Forum, του Digital HealthCare και του DPO & ICT Security World, καθώς και τα τρία συνέδρια έχουν κοινούς και συγγενείς τομείς.

e-Government Forum

Από το 2003 στο ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum θεσπίστηκε η θεματική ενότητα e-Government Forum, η οποία πολύ σύντομα αποτέλεσε ανεξάρτητο Συνέδριο. Σήμερα βρίσκεται στη 13η διοργάνωση του, είναι διήμερο και το μοναδικό Συνέδριο, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς των στελεχών πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.

Στις εργασίες τους Συνεδρίου παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές και υλοποιήσεις σε Φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες, συζητούνται θέματα στρατηγικών και εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών παρουσιάζονται λύσεις και τάσεις στις τεχνολογίες ΤΠΕ/ICT. Με βάση το e-Government Forum διοργανώνονται επιμέρους συναντήσεις με εξειδικευμένο περιεχόμενο για την ενημέρωση στελεχών Κέντρων Πληροφορικής του δημοσίου τομέα.

Στο Συνέδριο συμμετέχει με ομιλία, η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη στη Θεματική Ενότητα: "Πολιτικές και Λειτουργικές Στρατηγικές Έργων Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης" την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 (Αίθουσα: Olympia B, 10:00-11:30).

Το πρόγραμμα του e-Goverment Forum διατίθεται εδώ.

Digital HealthCare

Οι τομείς της Ψηφιακής Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης την τελευταία πενταετία χαρακτηρίζονται από επιτυχημένες υλοποιήσεις. Τα οφέλη από αυτή την διαλειτουργική προοπτική είναι ήδη εμφανή στην ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας, Περίθαλψης και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέσω του RRF χρηματοδοτείται ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης στα Νοσοκομεία και στους Φορείς, το οποίο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Υγείας. Αυτούς τους τομείς πραγματεύεται το Συνέδριο Digital Health & Care.

Παράλληλα παρουσιάζονται θέμα συγγενών τομέων όπως η Ψηφιακή Ασφάλεια και η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών ιατρικών και προσωπικών δεδομένων, καθώς και θέματα Καινοτομικών Στρατηγικών στο Φάρμακο και στις Διαγνωστικές Υπηρεσίες.

DPO & ICT Security World

Η Ψηφιακή Ασφάλεια και η Προστασία των Προσωπικών δεδομένων είναι τομείς άρρηκτα συνδεδεμένοι με την λειτουργία κάθε συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών. Από το 2010 το DPO & ICT Security World διαχωρίστηκε από το Greek ICT Forum και έγινε ανεξάρτητο Συνέδριο. Κράτησε όμως τον χαρακτήρα του με σαφή προσανατολισμό στις μεγάλες εγκαταστάσεις πληροφορικής και στον δημόσιο τομέα. Ήταν το πρώτο Συνέδριο που συνέδεσε την Ψηφιακή Ασφάλεια με τα Προσωπικά Δεδομένα, καθώς είναι δύο «σιαμαίοι» χώροι.

Οι Ομιλητές του Συνεδρίου προέρχονται από τον Πανεπιστημιακό και Ερευνητικό τομέα, είναι ανώτερα στελέχη του δημοσίου τομέα και έχουν ισχυρή κατάρτιση και εμπειρία.

Φυσική Παρουσία

Τα συνέδρια πραγματοποιούνται στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Για να παρακολουθήσετε τις εργασίες των Συνεδρίων δια ζώσης θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας εδώ και να επιβεβαιώσετε την παρουσία σας στη0 γραμματεία κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

Για όσους παρακολουθήσουν τα Συνέδρια ψηφιακά και βρίσκονται εντός Νομού Αττικής δεν χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης, ενώ για όσους τα παρακολουθήσουν δια ζώσης θα παραλάβουν την Βεβαίωση από την γραμματεία με την λήξη των εργασιών της κάθε ημέρας.

Ψηφιακή παρακολούθηση

Για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά τις εργασίες των Συνεδρίων: 13ο e-Government Forum, 13ο Digital HealthCare και 9ο DPO & ICT Security World  online θα πρέπει να συνδεθείτε στη πλατφόρμα και να δημιουργήσετε το προφίλ σας.

Τις ημέρες διεξαγωγής θα πρέπει να συνδεθείτε με το email και το password που θα ορίσετε, ώστε να παρακολουθήσετε τις εργασίες των Συνεδρίων και να λάβετε τη βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν χορηγείται Βεβαίωση σε όσους παρακολουθήσουν τα Συνέδρια ψηφιακά και βρίσκονται εντός Νομού Αττικής. Οι Σύνεδροι που θα παρακολουθήσουν δια ζώσης τα Συνέδρια, θα παραλάβουν τη Βεβαίωση από την Γραμματεία με την λήξη των εργασιών της κάθε ημέρας.

Τα Συνέδρια πραγματοποιούνται από την Teamworks | METATEAM, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Πολιτισμού, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ΕΕΤΤ, του ΕΒΕΑ, του ΕΒΕΠ, του ΣΒΑΠ, της ΠΕΦ και με την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών Φορέων όπως  του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, του ΣΕΠΕ,  του ΣΕΠΒΕ, της ΕΕΚΤ, του ΣΕΚΕΕ, του ΕΣΠΥ, του HL7 HELLAS, του Hellenic Digital Health Cluster, του dpo NETWORK και του ISC2 Hellenic Chapter.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Teamworks, EKT